Новини България

МРРБ стартира проект за дигитализация на строителния сектор

„Дигитализацията на строително-инвестиционния процес е важна не само за строителния сектор, но и за българската икономика“, каза заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Йовев, който постави началото на изпълнението на проект „Подготовка и стартиране на цифрова реформа на българския строителен сектор“. Проектът е на стойност 300 хил. евро и ще се финансира по Програмата за подкрепа на структурната реформа 2017-2020 г. Планирано е изработването на стратегия и пътна карта с конкретни стъпки за реформирането на сектора чрез въвеждане на строително-информационно моделиране в целия строително-инвестиционен процес.

Ще бъдат разработени и въведени промени в националната регулаторна рамка в съответствие с европейската и ще се изготви План за национална цифрова платформа за строителството. В Плана ще бъде определен стандартизиран формат на отворени данни за обмен на информация между доставчиците и възложителите на обществените поръчки – необходими стандарти за въвеждане на строително-информационно моделиране, ИТ инфраструктура, споделени бази данни, съвместното им прилагане в съответствие с изискванията, въведени на европейския пазар.

По време на срещата заместник-министър Йовев подчерта: „С дигитализацията на строително-инвестиционния процес ще се осигури по-високо качество и по-бързи темпове на проектиране и изпълнение на обектите, както и тяхната по-добра поддръжка и удължаване на живота им“. Той допълни, че заедно с цифровизацията ще бъде повишена и конкурентоспособността на българските компании, които вече напълно ще отговарят на изискванията на световните строителни пазари.