Новини България

До края на годината представят модел за обновяване на сградите за енергийна ефективност

„До края на годината ще бъде представен модел за обновяване на сградите за енергийна ефективност“, съобщи пред БНР Цвета Наньова от екипа, който подготвя новия модел на съфинансиране при обновяването на сградите, след призива на Европейската комисия страните членки на Европейския съюз да наблегнат на подобряването на енергийната ефективност като част от зеленото възстановяване на Европа. Наньова работи по проект на програмата „Хоризонт 2020“, който ще очертае механизмите за съфинансиране от страна на собствениците при сградното обновяване. Моделът, прилаган в европейските държави, е да бъдат подпомогнати всички до степен, която да направи възможно обновяването на цялата сграда, подчерта Цвета Наньова.

Целта е всички да получат някакъв процент безвъзмездна помощ, като в Европа той е под 50, а Наньова поясни, че при нас вероятно ще се върви по обратния път, от общите 100% безвъзмездно финансиране този процент да се намалява. В рамките на проекта се провежда и онлайн проучване на нагласите за територията на София, което засега сочи, че над 80% от участвалите изразяват съгласието си да участват в програмата със съфинансиране оттук нататък. „Хората разбират, че само с безвъзмездна финансова помощ, тоест с публичен ресурс, няма да могат да бъдат покрити огромните нужди в тази държава“, казва Наньова. По официални данни 93% от съществуващите сгради се нуждаят от обновяване за енергийна ефективност, съобщават още от БНР. Все повече ще се насърчава използването на възобновяеми енергийни източници, но там, където е технически възможно и икономически целесъобразно, уточнява г-жа Наньова.

Тя посочи като подходящи за целта еднофамилни и многофамилни сгради на няколко етажа, както и такива със скосен покрив. Подходящи са и сградите с централно отопление, но едва 16% от населението се отоплява по този начин. Намеренията в новата програма са да бъдат включени всички сгради, които досега не са били част от националната програма за саниране. За да няма противоречия между мерките, ще има няколко основни принципа, които трябва да бъдат част от бъдещите програми, казва Радостина Славкова от Екологично сдружение „За Земята“. Според казаното от Славкова трябва да се постигне топлинен комфорт през всички сезони, съчетан с добро качество на въздуха. Целта е постигането на енергиен клас „А“.