Новини България

Международният съюз на архитектите UIA (MCA): „Към по-добро бъдеще в градската среда!“

На 5-и октомври архитектурната общност празнува Световния ден на архитектурата, а Международният съюз на архитектите UIA (MCA) го отбеляза с посланието: „Към по-добро бъдеще в градската среда!“. Пандемията показа как кризите засягат непропорционално бедните и уязвими групи от населението. В голяма част от градовете по света хората не живеят безопасно, поради липсата на чиста вода и въздух, а понякога – и на пространство. По-добрата градска среда и качество на живот пряко зависят от градското планиране, дизайн и архитектура, гласи обръщението на MCA към архитектите.

Председателят на Съюза на архитектите в България, проф. д-р арх. Тодор Булев, коментира: „Нека Световният ден на архитектурата стане още един повод и за загърбване на споровете и противоречивата помежду ни, и за нашето обединяване в името на по-добрата реализация на нашите призвания и отговорности, в името на по-добро бъдеще на нашата архитектура и нашата страна“. „Архитектите сме тези, които следва да приемем предизвикателството да предначертаем бъдещата визия, в която хората да живеят в хармония“, каза в обръщение към българските архитекти председателят на Камарата на архитектите в България Николай Баровски.

През 2020 г. отбелязването на Световния ден на архитектурата бе организиран едновременно със Световния ден на обитаването с тема „Жилище за всички: по-добро бъдеще на градовете“. Световният ден на архитектурата се отбелязва от 1985 г. по инициатива на арх. Георги Стоилов, тогавашен президент на MCA. Целта на отбелязването му е да бъде привлечено вниманието на обществеността към ключовата роля на архитектурата в ежедневието, както и ролята на архитектите за създаването на качествена, здравословна, устойчива и природосъобразна и духовно наситена архитектура и градска следа.