ФМ новини

Интернет на нещата (IoT) в помощ на фасилити мениджмънта и сигурността

Тъй като сградите стават по-сложни и по-интелигентни, вековните традиционни методи за поддръжка, които се основават най-вече на практически човешки мониторинг, стават все по-неприложими. Вместо това светът приема автоматизацията на сградите и процесите като ключов компонент на интелигентните и ефективни стратегии за поддръжка. Целта е персоналът по поддръжката да бъде освободен и да може да се съсредоточи върху други задачи, докато машините извършват наблюдения над различните системи, работещи заедно, за да направят съоръжението функционално.

По-конкретно, Интернет на нещата (или IoT) трансформира начина, по който фасилити мениджърите и компаниите предоставят услуги на обитателите на сградите. Тенденциите и възможностите за това за много – от управлението на енергийния запас и енергийната ефективност, до планирането на работата на системите. Начините, по които IoT може и се използва за управление на съоръженията и за повишаване и осигуряване на сигурност на обитателите и ползвателите на сградите и помещенията са няколко.

Революция в поддръжката

„Нормата“ сред специалистите по поддръжката се изразява в извършване на операции по поддръжка след определен период от време. Основният недостатък на този подход обаче, е че компонентите претърпяват периодична смяна, независимо дали се нуждаят от такава, тоест дали са действително износени или не. За да се избегне това може да бъде използван т.нар. IIoT (или Industrial Internet of Things), за да се оптимизират процесите. Вместо смяната на частите от съоръжението да се извършва по график, базиран на времето, IIoT работи като централизирана мрежа от свързани системи и устройства, които могат да „комуникират“ помежду си, да генерират и да си предават данни.

Оборудването се снабдява със сензори, които следят специфични експлоатационни параметри и позволяват на специалистите по поддръжката да знаят как работят машините под наблюдение, да разберат тяхното текущо състояние и след това да определят оптималното време, необходимо за поддържането им. Информацията, генерирана по този начин, е жизненоважна, тъй като позволява на обслужващия персонал да се намеси точно навреме, за да се избегнат скъпи ремонтни дейности по смяната, както и други неприятности. IIoT се използва за ефективен мониторинг на системи от различно естество – осветление, ОВК, пожарни системи, сигурност и др. Според Министерството на енергетиката на САЩ, този тип поддръжка може да доведе до 10 пъти възвръщаемост на инвестициите и да намали разходите за поддръжка с 25% до 30%.

Дистанционен мониторинг на съоръженията

Физическите инспекции на съоръженията са били ключови за успешната работа на съоръженията и сградите в миналото, особено при появата на опасни ситуации и в опасна среда. Но с нарастващия акцент върху безопасността на персонала, организациите искат алтернативни решения, които позволяват мониторинг без физическо присъствие на служителите по поддръжката. Например в петролната и газовата индустрия сензорите IIoT могат да се използват за наблюдение на отдалечени и изключително важни активи. Тези сензори могат да се използват за откриване на аномалии в тръбопроводите и да предадат информацията до надзорните органи, за да бъдат предприети необходимите действия.

Управление на енергията
Използването на вградени сензори в строителните компоненти и съоръженията като HVAC системи, осветление, врати, прозорци и др. позволяват да бъде направен анализ на енергийната консумация и енергията да бъде управлявана активно. Съоръженията, които използват тази технология, могат да постигнат значителни икономии на енергия. В прессъобщение ИТ компанията Gartner заявява, че IoT може да помогне за намаляване на разходите за енергия – както и за пространствено управление и поддръжка на сгради – с до 30%. Сензорите работят, наблюдавайки разхода на енергия в сградата и предизвиквайки енергоспестяващо действие въз основа на получените данни. Например сензорите за обитаване могат да наредят да се включат светлините, когато бъде засечено движение в някоя от стаите и следователно да бъдат изключени, когато не се наблюдава движение в определен период от време.

Разглеждайки много добре системите за ОВК, виждаме, че те са основен източник на енергия във всяка сграда. И така, въпросът е как може да се използва IIoT за управление на ОВК и евентуално да се намали потреблението на енергия? Е, в най-често срещаната си форма, HVAC с активирана IoT работи като връзка на сензори и термостати, които следят фактори като качество на въздуха в помещенията, температура и промени в околната среда, след което комуникират с останалата част от HVAC оборудването и правят необходимите настройки за комфорта на обитателите. Но не само това.

Технологията може да бъде конфигурирана да:

– Проследява потреблението на енергия в различни точки на сградата;
– Проследи използването от източника на захранване до точката на потребление;
– Открие спад или скок в напрежението и да индикира за неизправност.

Сигурност и контрол на достъпа

Интелигентното наблюдение е друга важна област на приложение за IoT в управлението на съоръжения. Фасилити мениджърите могат да използват IoT в контекста на сигурността по различни начини, за да получават информация в реално време и да имат възможност да реагират в извънредни ситуации, като например появата на пожар, и да намерят решение преди проблемът да ескалира. Оборудването за наблюдение и сигурност може да се настрои да изпраща сигнали до мобилните устройства на фасилити мениджърите в реално време и да подпомогне евентуално аварийно реагиране или евакуация.

Преди да се прибегне до по-широкото приложение на IoT във фасилити мениджмънта, се препоръчва IoT решенията да бъдат изпробвани в по-малка сграда или съоръжение, за да се избегне претоварване на системите. Така IoT решенията могат да бъдат постепенно увеличавани в обхвата си и да се получи плавна адаптация на служителите и персонала към „новото нормално“ или иначе казано – съвместната работа на професионалистите и Интернет на нещата.