ФМ новини

ЕнЕфект, ЕкоЕнергия и СУ „Св. Климент Охридски“ започват безплатен учебен курс по енергийна ефективност за домоуправители

Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект, общинската мрежа ЕкоЕнергия и Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ ще проведат съвместен учебен курс на тема „Обновяване на съществуващите жилищни сгради“, насочен към домоуправители и представители на асоциации на етажната собственост, собственици на жилищни сгради и общински специалисти. Курсът се състои от 7 лекции, които ще се провеждат в онлайн платформата Zoom всеки четвъртък от 17:30 ч., считано от 22-ри октомври. Регистрацията е достъпна чрез официалните интернет и Фейсбук страници на организаторите. Обучението представя информация по най-важните теми, свързани с управлението на процеса на сградно обновяване и контрола върху качеството на строителните дейности.

Въпросите, които ще бъдат засегнати, са свързани с:

– техническите изисквания към сградните компоненти;
– икономическата рентабилност;
– комфорта;
– здравословните условия на живот.

Лекциите ще бъдат водени от доказаните специалисти на ЕнЕфекти, както и от преподаватели от СУ „Св. Климент Охридски“ и Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ). В модернизирането ще се включи председателят на Европейския институт са сградните характеристики Юлиан Попов. Очаква се санирането на съществуващи сгради да доведе до привличането на значителни финансови ресурси по Плана за икономическо възстановяване на ЕС и Зелената сделка, а „Обновителната вълна“ (или Renovation Wave) е един от най-важните инструменти, който ще стимулира заетостта и местния икономически растеж за излизане от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19.

Наскоро публикуваният проект за Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд до 2050 г. предвижда инвестиции от близо 27 млрд. лева до 2050 г., с които се очаква да бъдат обновени около 60% от жилищните сгради. Чрез обучението ще бъде подкрепено прилагането на тези политики чрез засилване на потребителското внимание към ползите от сградното обновяване и постигането на високо качество при проектантските и строителните дейности.

След успешното попълване на регистрационната форма, участниците ще получат индивидуален линк към уебинара на посочения в регистрацията имейл адрес.