Новини България

Bosch Термотехника доставя иновативно оборудване по проект на ТУ-Габрово

Bosch Термотехника е сред участниците в проект за изграждане на Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“ към Технически университет-Габрово. Проектът обединява усилията на четири водещи български университета и три института на Българската академия на науките, за да се създадат програми за обучение и повишаване на квалификацията на специалистите за нуждите на съвременната наука и бизнес. Целта на проекта е да се подобри качеството на инженерното образование, да се увеличи броят на студентите в инженерните специалности, да се привлекат млади учени и да се обърне тенденцията за увеличаващата се възраст на служителите, работещи в секторите мехатроника и чисти технологии.

„С всяка изминала година ние от Bosch Термотехника все по-ясно виждаме нуждата от кадри и добре обучени професионалисти в нашата област. С развитието на съвременните технологии, чистата енергия е не просто приоритет, а отправна точка в развойната дейност на всяка компания в топлотехнологичния бранш. Затова, да обединим усилията си и да осигурим най-иновативната техника за младите учени, бъдещи специалисти и професионалисти в сектора, за нас е кауза и движеща сила, инвестиция в бъдещето и защо не – основата за една инвестиция в страната и икономиката ни“, коментира Йордан Дочев, ръководител направление Термотехника, Роберт Бош ЕООД.

С доставката на енергоефeктивни термопомпи, соларни колектори и кондензни газови котли от Bosch Термотехника започва същинският етап на реализиране на проекта за Център за компетентност. Термопомпите са последен модел от типа въздух-вода Compress 6000 AW 17 kW и се базират на опита на Bosch в технологията на термопомпите и са създадени върху изцяло нова платформа с много патенти за максимално увеличаване на енергийната ефективност, както и намаляването на нивото на шума и удължен живот.

Проф. д-р инж. Илия Железаров, ректор на ТУ – Габрово, споделя: „Ще имаме възможност да съберем технологии, средства и хора, които са в много широк спектър – мехатроника, информатика, чисти технологии, ИКТ – всичко това на едно място и то в рамките на университета. Съвременната техника дава възможност да привлечем млади хора. Ако трябва да сме честни, най-ценният ресурс в момента не е самата техника, а хората, които ще работят с нея. Това е предизвикателството пред нас – да намерим тези амбициозни и сърцати български момчета и момичета, които ще прегърнат идеята и ще имат възможност да работят в една съвременна дигитална среда“.