Новини България

БАИС, КСБ и ЕнЕфект с дигитален семинар на тема „Обнови България – спести енергия!“

Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС) и Камара на строителите в България (КСБ) в партньорство с Център за енергийна ефективност ЕнЕфект организират дигитален семинар на тема „Обнови България – спести енергия!“, който ще се проведе на 29 октомври 2020 г. от 11:00 часа. Европейската „Зелена сделка“ идентифицира необходимостта от минимум удвояване на нивата на обновяване в ЕС, в полза на хората, бизнеса и околната среда. Сега този приоритет стана неотложен, предвид главната роля, която сградите трябва да играят за намаляване на емисиите с 55% до 2030 г.

„Обнови България – спести енергия!“ е част от Европейската инициатива REDay 2020 на Renovate Europe, чиято основна цел е намаляване потреблението на енергия на сградния фонд в ЕС с 80% до 2050 г., за да се постигне стандарта на почти нулево енергийни сгради до средата на века. Renovate Europe е стартира през 2011 г. като инициатива на EuroACE, Европейския алианс на компаниите за енергийна ефективност в сградите и се радва на подкрепата на повече от 40 партньора от индустрията, гражданското общество и партньори на национално ниво.

Енергийното обновяване на сградите е ключов инструмент в борбата срещу климатичните промени и ще играе важна роля в помощ на ЕС да постигне целите на „Зелената сделка“. Изпълнението на проектите по тази инициатива ще осигури работа на минимум 50 българи за всеки 1 млн. евро инвестиция и ще помогне за бързото и ефективно пренасочване на работната сила, освободена от най-засегнатите от пандемията COVID-19 отрасли на икономиката. Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС) е национален партньор на Renovate Europe, ангажиран на национално ниво с постигане на целите на инициативата.