Новини България

Седем стъпки при завръщането на работното място

Ресторантите, магазините и офисите бавно започват да се възстановяват и да възобновяват бизнеса си, след въвеждането на „новото нормално“ или иначе казано – животът с COVID-19. Предприемането на мерки за осигуряване на безопасността на служителите и клиентите, е от изключително значение и спомага за възстановяването на доверието в марката или компанията. Ето 7 стъпки или идеи за насърчаване доверието на потребителите и насърчаване на безопасните бизнес практики.

1. Преустановете или намалете споделянето на документи или предмети между служителите

Офис консумативите и уредите като принтери и скенери, са неща, които се използват от всички служители. Поради опасността от предаване на коронавируса чрез докосване на заразена повърхност обаче, се препоръчва да се сведе до минимум споделянето на предмети и документация между колегите в офис пространствата. При невъзможност от предоставяне на индивидуален уред на всеки служител, се препоръчва дигитализиране на процесите по споделянето на документи, доколкото това е възможно. Осигурете дезинфекциращи продукти в близост до всеки служител и обект като принтер, телбод, компютър и т.н., и поставете ясни инструкции за използването на дезинфекциращите продукти, за да гарантирате безопасността на служителите и клиентите си.

2. Поставете ясни граници

Вирусът се разпространява чрез контакт със заразени хора и замърсени повърхности, така че създаването на строго правило „без личен контакт“ е от съществено значение за смекчаване разпространението на вируса. Това означава преустановяване на този тип поздрави като ръкостискания и други физически поздрави. Редовно проветрявайте помещенията, в които служителите работят, поздравявайте се от разстояние и осигурете разстояние между служителите по време на разговори и срещи. Друг вариант е провеждането на виртуални срещи, в които могат да участват и служителите, чиято дейност е дистанционна, но е от значение за цялостната работа на екипа. Осигурете и физически ограничения като плексиглас, раздалечени места за сядане и др. на места като рецепции и чакални.

3. Преосмислете плана на етажа и разположението на бюрата

Офисите с отворен план са рискови за разпространението на коронавируса. Направете разместване и раздалечете бюрата възможно най-много, като поставите и физически прегради.

4. Въведете промяна в работното време на служителите

Въведете график на смени, за да осигурите гъвкаво работно време на служителите си, като едновременно с това те ще се чувстват спокойни, че няма да се засичат с прекалено много други хора по време на работа. Това преустройство на графика обаче, трябва да е добре премислено, като можете да оставите и част от служителите да работят дистанционно, ако тяхното присъствие в офиса не е наложително за дейността на компанията.

5. Поставете уреди за дезинфекция

Честата дезинфекция е най-добрият начин за ограничаване разпространението на COVID-19 заедно с въвеждането на социалната дистанция. Поставете уреди за дезинфекция, които да се активират при поставяне на ръцете на служителите под уреда. Уверете се, че дезинфектанта, който използвате е качествен и унищожава бактериите. Ако компанията ви може да си го позволи, инвестирайте в лични дезинфекциращи устройства, които да поставите на бюрото на всеки от служителите.

6. Задайте правила относно носенето на предпазни маски и други лични предпазни средства

Правилното носене на маски за лице също може да предотврати разпространението на коронавируса. Проверявайте актуалните методи за ограничаване разпространението на COVID-19, проверявайте законовите разпоредби за носенето на лични предпазни средства. Осигурете маски и ръкавици на служителите си. Въведете правила за маските и ръкавиците, които да не затрудняват служителите, но и същевременно да отговарят на законовите разпоредби.

7. Ограничете достъпа до общите помещения/зони

Ограничете достъпа до помещенията за отдих и почивка, в които би могло да се получи струпване на хора или направете така, че помещенията да се използват, като едновременно с това се спазва социална дистанция между служителите. Ако има как осигурете отворени помещения за хранене на служителите, тъй като според закона, те имат право на време за отдих и почивка. Опитвайте се да намалите броя на служителите, които се хранят в непосредствена близост едни до други.