Новини България

„Индустриална зона Загоре“ вече е с изградена инфраструктура

„Индустриална зона Загоре“ е проект на „Национална компания индустриални зони“ и Община Стара Загора. В своята работа ние се стремим да създаваме благоприятни условия за бизнеса, който иска да реализира своите проекти в държавните зони на НКИЗ, чийто принципал е Министерство на икономиката. Надявам се, че готовата инфраструктура ще повиши интереса към зоната. Ние насърчаваме инвестиции с висока добавена стойност и смятам, че това има голямо значение за развитието на регионите в България, каза Антоанета Барес, изпълнителен директор на НКИЗ.

„Индустриална зона Загоре“ е със стратегическа локация и е разположена в непосредствена близост до няколко основни пътни артерии, и е близо 115 хектара. Зоната се намира до Трансевропейски коридори №VIII и IX, което я прави атрактивна и удобна за бъдещите инвеститори, като се намира до жилищен квартал и разполага с ежеминутен градски транспорт. Към индустриалната зона вече има заявен интерес и са подписани един окончателен и един предварителен договор. Към момента се водят преговори и с още двама инвеститори, а при повишен инвеститорски интерес, индустриалният парк може да бъде разширен.