ФМ новини

Как правилната поддръжка и управление на сградите води до намаляване на разходите

Поддръжката на сградите често се пренебрегва, но когато се извършва правилно, може да намали разходите, да спести енергия и дори да създаде по-ефективна работна сила, казва Брайън Кристиансен, основател и изпълнителен директор на Limble CMMS. В своя доклад за Office и Industrial Benchmarking за 2018 г. Асоциацията на собствениците и управителите на сгради (BOMA) посочва, че офис сградите на частния сектор в САЩ и няколко други страни, включени в проучването, изразходват средно 2,15 долара на квадратен фут за ремонти и поддръжка. Тази цифра не включва други експлоатационни разходи за сгради като почистване, комунални услуги и поддръжка.

Докладът включва и разходи за поддръжка и експлоатация на промишлени сгради. Поддръжката на сгради се оказва основен фактор за намаляване на общите разходи за управление на сградите. Първо обаче, трябва да се разясни какво включва „правилната поддръжка“ на сградите. Тя обхваща проактивни, добре планирани и процедурни дейности по поддръжка, действащи заедно с цел поддържане на функционирането на системите и гарантиране на безопасна страна за служителите и потребителите: Ето някои начини, чрез които правилната поддръжка на сградата ще помогне да се намалят оперативните разходи на сградата:

Минимизиране на аварийните ремонти

Ако дадена организация разчита до голяма степен на аварийни ремонти, т.е. само сервизно обслужване след повредата, това би могло да им струва десетки хиляди долари или лири според доклада. Правилната поддръжка на сградата ще сведе до минимум извършването на ремонти, чрез спазване на график за проверка на системите и съоръженията.

Пестене на енергия

Важен аспект на поддръжката на сградите е проследяването и управлението на потреблението на енергия. Особено в по-големите търговски сгради намаляването на потреблението на енергия винаги играе голяма роля за цялостното намаляване на разходите. Автоматичното управление на осветлението или преминаването към LED осветление може да доведе до голяма разлика в сметката за енергия. Въпреки това, около 50% от енергийната употреба на сградата може да се използва за отоплителни, вентилационни и климатични системи (ОВК).

Насърчаване на ефективната работна сила

Високите разходи за управление на сградите понякога могат да бъдат проследени до липса на опит или обучение сред техници или други служители. Инвестирането в правилно и ефективно обучение на служителите ще помогне да се избегнат бъдещи разходи за ремонти поради некомпетентност.

В заключение

Със сигурност организациите, притежаващи сгради и техните управители не искат да губят време и пари, инвестирайки ги в посредствени практики и поддръжка, което води след себе си и опасността от сериозни инциденти на работното място, свързани с неизправността на системите и съоръженията. Именно всички системи трябва да минават специална техническа проверка за изправност, за да се избегнат трудови инциденти, като това ще помогне и за намаляване на разходите, които биха възникнали при нужда от ремонт след авария или повреда. Правилната поддръжка на сградите може да спести много разходи и главоболия на компаниите и фасилити мениджърите, ако се спазват графици за проверка на изправността и се оптимизира използването на енергия в сградите.