ФМ новини

Фасилити мениджмънт: Как по-добрите съоръжения и удобства могат да повишат продуктивността на служителите

Организациите най-накрая приеха и заявиха нещо, което винаги е било ясно: че техните служители са най-важният актив за бизнеса им! Проучване установи, че когато служителите са щастливи, това може да доведе до 20% увеличение на производителността. Когато служителите почувстват, че имат значение и работата им води до позитивни резултати, това е от полза за организацията. Чрез създаването на атрактивни, ефективни, иновативни и функционални работни места организациите могат да улеснят живота на служителите си и да повишат мотивацията им. За да постигнат тези цели, компаниите трябва да осигурят среда, която може по-добре да подпомага мобилността на работната сила, да подобрява цялостния опит на служителите и да ги улеснява в изпълнението на задачите им.

По-добро управление на съоръженията, по-добра производителност на служителите

Институтът за управление на работното място и съоръженията (IWFM) определя ФМ като: „Процесите, които поддържат и развиват услугите на организацията за подпомагане и подобряване на ефективността на нейните основни дейности“. С интелигентната технология за намаляване на оперативните разходи и подобряване на качеството на работната среда, връзката между управлението на съоръженията и производителността на служителите е много важна. Тъй като обхваща толкова широк спектър от процеси, ефективният фасилити мениджмънт е от съществено значение за растежа и успеха на всеки бизнес. Ефективното управление на съоръженията може да бъде ключов фактор за подобряване на производителността на отделните служители ежедневно на работното място.

Фасилити мениджмънт: как повишава производителността на служителите

Какво може да направи една организация, за да намали разсейването и да увеличи ефективността? Подобрената производителност означава да правите повече със същото количество ресурси. Наличието на по-добри удобства, като например съвременни технологии, конферентна техника, услуги на място, ергономични мебели, автомати за здравословни закуски и напитки и т.н., могат да помогнат на служителите да останат концентрирани и ангажирани. С редовната поддръжка, ремонт и надстройки организациите могат да осигурят плавни ежедневни операции без поява на проблеми и препятствия. От счупени компютри до счупени тръби може да има няколко аварии или грешки, свързани с съоръжението, които могат да доведат до понижаване ефективността на офис служителите. Ефективният фасилити мениджмънт, както и човекът на позицията фасилити мениджър, ще помогне на служителите да останат напълно съсредоточени върху работата си, вместо да я възпрепятстват с ненавременна поддръжка на съоръженията. В крайна сметка, има ли нещо по-контрапродуктивно от това да отделяте време в очакване принтерът на офиса да започне да работи отново, за да отпечата важни документи, необходими за следващата среща? Висококачественото, модерно оборудване и програми спестяват време и усилия, което води до появата на разликата при това колко ефективна е работната сила и как се възприема компанията от клиентите. Ето как подобряването на вашите съоръжения и работни пространства може да доведе до повишена производителност на служителите:

Интеграция на интелигентни системи

Защо управлението на съоръжения се счита за спасител на производителността на съвременните работни места? Защото всичко е данни, отчитане, анализ и предприемане на действия. При наличието на подходящи системи, ръководството в дадена организация може да разгледа условията на работното място, за да идентифицира проблемите и възможностите за подобрение. Например, гарантирането, че отоплителните и климатичните системи са в експлоатация и работят безпроблемно, гарантира на служителите комфорт и добра производителност. Фактори като температурата на работното място могат директно да повлияят на степента на производителност. Проучване на университета Корнел сочи, че промяната само с 5 градуса на температурата на работното място – от 20 на 25 градуса – е довело до 44% по-малко грешки, направени при въвеждане на данни от служителите. Именно затова е важно системите, отговарящи за отоплението в помещенията, да бъдат от интелигентен тип – да разпознават нивата на влажност, както и температурата на служителите чрез сензори, и да изпращат данните на фасилити мениджърите.

Чисти, зелени, устойчиви работни места

Наличието на зелена офис среда с интелигентни технологични решения, които са създадени да поддържат нуждите на служителите, ще ги мотивира да полагат възможно най-добрите усилия в работата си. На съвременното работно място вече не е важно само заплащането, но и комфорта, който служителите получават и изпитват при пристигането си в офиса, както и по време на работния процес.

Колко значим е ефективният ФМ?

Освен че спомага за увеличаването на производителността, ефективното управление на съоръженията може да повлияе и на други области от живота на служителите, които също допринасят за цялостния резултат на организацията. Фасилити мениджмънта може да подобри социалното взаимодействие между колегите, както и да им даде възможност да работят по ефективен, фокусиран и мотивиран начин. Фасилити мениджмънтът играе ключова роля за повишаване на производителността, включително взимане на решение за най-добрите продукти и услуги, които да бъдат въведени в офис среда. В заключение, непрекъснато променящата се работна среда прави изключително важно оборудването на офис пространствата с редица интелигентни услуги. Неспокойството по време на работа е стресиращо за служителите, като може да доведе до намаляване на продуктивността, отсъствия от работа и др. Ако искате служителите ви да работят по най-добрия начин и продуктивността им да е максимално висока, покажете им колко много ги оценявате и уважавате, като им предоставите възможно най-добрата работна среда в рамките на средствата, с които разполагате.