Новини България

Министър Росен Желязков откри ĸoнфepeнция „Cтpaтeгичecĸa инфpacтpyĸтypa и инвecтиции 2020“

Росен Желязков, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, откри годишната конференция „Стратегическа инфраструктура и инвестиции 2020“ в специален формат Live streaming & On Demand. Във фокуса на изказването на министър Желязков бяха стратегическите транспортни и информационни инфраструктурни проекти като мобилността, кохезията и свързаността в периода на забавено икономическо развитие и предизвикателствата, пред които ни поставя COVID-19. По време на събитието ще бъдат разисквани темите:

– Мобилизиране на инвестициите в стратегическа инфраструктура чрез гъвкави финансови инструменти като акселератор за трансформация, конкурентоспособност и приобщаване на България и страните от Югоизточна Европа;

– Приоритети, политики и стратегии за развитие на стратегическа инфраструктура и подобряване на регионалната свързаност и интеграция;

– Съвременните финансови модели и инструменти в отговор на нарастващата нужда от модерна инфраструктура. Потенциал за публично-частно партньорство – възможности и рискове;

– Свързаност и мобилност: Приоритетните проекти;

– Екологична инфраструктура – Предизвикателства и възможности за България.