ФМ новини

„Росатом“ патентова дигитални платформи за развитие на умни градове

Акционетното дружество „Русатом Информационни решения“, което е част от държавната корпорация „Росатом“, регистрира в патентното ведомство на страната два дигитални продукта – комплект от програми „Интеграционна платформа“ и дигитална платформа „Умен град“. Интеграционната платформа е предназначена за обединяване на разнопланови данни и различни информационни системи на конкретен град или регион. Системата задава единен стандарт на интеграция на информационните системи, явявайки се основен инструмент за реализация на системен подход към цифровата трансформация. Програмата се внедрява като единен програмен комплект, осигуряващ междусистемно взаимодействие на процесите на управление между ведомства и служители, общински и регионални организации, полиция, пожарна и други.

Платформата „Умен град“ е предназначена да автоматизира процесите на градското управление, както и обслужване на гражданите, и за въвеждане на комплексен подход при решаване на проблеми от ежедневно естество в града. Тя отговаря на държавната политика за развитие на дигиталната икономика в Руската федерация, обхващайки целия набор от елементи на т.нар. „умен град“, включени в методическите препоръки по държавния проект „Умни градове“ на руското Министерство на строителството. Според „Русатом Информационни решения“, това е 100% руска разработка и е в отговор на необходимостта от информационна безопасност в условията на дигитално развитие.