Нов доклад от SFMI: Устойчиви амбиции за ФМ сектора

Нов доклад, публикуван от Устойчивия фасилити мениджмънт индекс (SFMI), предоставя на ФМ организациите и компаниите рамка, която може да помогне за преминаването им към устойчиви компании и организации с устойчив статус. Документът „Устойчива амбиция за ФМ сектора“ очертава настоящите предизвикателства и възможности пред доставчиците на ФМ услуги в периода на масивни социални и политически сътресения, които секторът понася заради коронавирусната пандемия. Той има за цел да предостави на сектора начини, решения и елементи, които ще спомогнат за трансформацията на околната среда, социалната политика и управление в устойчиви такива.

Авторите на доклада твърдят, че бурните събития през 2020 г., включително пандемията и глобалното движение Black Lives Matter за социална и расова справедливост, трябва да стимулират ФМ сектора, за да се осъществят реални и устойчиви промени. ФМ организациите отговарят за управлението на промените в корпоративните недвижими имоти, здравето, безопасността и благосъстоянието на служителите. ФМ секторът може да управлява устойчива бизнес стратегия, включително бизнес програми и нулево-въглеродни инициативи. SFMI подчертават обаче, че по пътя има множество препятствия, включително въпросите за доверието на клиентите, невъзможността за привличане, обучение и задържане на качествени и талантливи служители. Докладът твърди, че ФМ може да преодолее тези предизвикателства, както и всички останали, стоящи на пътя на сектора, като комбинира култура, технологии и професионалисти в своите управленски процеси.

Според него това ще помогне на доставчиците на услуги да развият целите си, да подобрят ангажираността на клиентите и сътрудничеството си с тях – всички основни двигатели на дългосрочната стратегия за устойчивост, като поставянето на тези градивни елементи именно в основата на сектора, ще позволи на ФМ да:

– увеличи конкурентното си предимство;

– увеличи дългосрочната рентабилност;

– спомогне за привличането на млади кадри, таланти и професионалисти;

– вдъхне повече доверие на клиентите си в услугите, които предоставя.

Пет основни стълба съставят рамката на SFMI: управление и ангажимент за устойчивост; ангажираност на общността и доставчиците; многообразие и сътрудничество; опазване на околната среда; благополучие и заетост. Всеки от тези стълбове се разклонява в съответните посоки и принципи на управление, както и действия, които ФМ организациите трябва да включат в стратегиите си за устойчивост. Докладът дава и примери за добри практики в устойчивото управление на ФМ компании, като организации със сходна дейност и амбиции могат да видят как водещите доставчици на ФМ услуги интегрират устойчивостта и целите на ESG в своите управленски процеси, вериги за доставки и договори с клиенти.

Крис Хавърс, програмен директор на SFMI, казва: „Изхождайки от седемгодишния опит в работата с ФМ сектора, SFMI предостави рамка в този доклад, която да помогне на организациите да направят голяма крачка напред, възприемайки устойчиви принципи и практики. Ние се справяме с предизвикателствата, пред които е изправен сектора, но също така предлагаме на фасилити мениджмънт компаниите примерна „карта“ за по-добро изпълнение на ESG. Чрез изграждането на стратегия за устойчивост в тази рамка, ФМ секторът може да се превърне във водещ доставчик на устойчиви услуги и решения. Някои от организациите вече са предприели това пътуване, следователно вече имат и известно конкурентно предимство. Време е останалата част от сектора да последва техния пример“.