Новини България

След проверка, възложена от ВАП на ДНСК предстои спиране на строителството на жилищни сгради от „Нове Хоумс“ АД

Върховна административна прокуратура (ВАП) сезира началника на Дирекцията национален строителен контрол (ДНСК) и главния архитект на София да извършат незабавна проверка на законността на реализирано строителството в комплекс „Нове Хоумс“ на жилищни сгради с цел продажба на адрес: гр.София, бул. „Цар Борис III“ № 126.

По време на проверката от ДНСК са установили, че специалните изисквания на приложение 2 чл. 81 от Наредба №7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, не са изпълнени, тъй като в инвестиционния проект по част „Архитектура“ жилищните сгради са проектирани и изпълнени като свободно стоящи без междинна връзка и без да е спазено разстоянието между тях, определено в приложенията.

Въз основа на направените констатации, ДНСК предприема действия по провеждането на процедури по спиране и забрана ползването на част от строежа, като е съставен констативен акт, който е основание за започване на административно производство по реда на ЗУТ и за спиране на строежа в УПИ III-1890, кв. 11 м. „Славия“, гр. София. Предстои издаване и на мотивирана заповед. Актът е връчен на 14.07.2020г., за което ВАП е уведомена от ДНСК.