Новини България

„Визия за София“ ще бъде в основата на промяната на общия устройствен план

Столичният кмет Йорданка Фандъкова заяви, че „Визия за София“ ще бъде в основата на промяната на общия устройствен план. „Преди повече от три години възложих на главния архитект на София да организира подготовката на визията. Този документ има много важна задача. С неговото приемане ще започнем работа по заданието за промяна в общия устройствен план, за да можем да гарантираме законово постигането на всички наши искания, които сега се затрудняваме да постигнем, заради съществуващия устройствен план“, коментира Фандъкова. Тя добави, че Здравко Здравков, главният архитект на София, е сформирал специален екип, който да отговаря за реализирането на проекта. Стратегическият документ ще се приеме на два етапа – дългосрочна и краткосрочна част, като общо съдържа 24 дългосрочни цели за развитието на общината, 230 ключови стъпки и 385 конкретни мерки, които ще доведат до постигането на целите в следващите 30 години, до 2050 г.

„Смея да твърдя, че голяма част от проектите, които днес реализираме са подчинени на целите във визията. Но разбира се, много по-сериозно би било ако получим обединение не само на гражданите, но и на всички политически сили в Столичния общински съвет, за да може градът да има много ясен план за следващите години, който надхвърля всякакви мандати“, каза още столичният кмет. Тя очаква да получи подкрепа от общинския съвет, а след внасянето на доклада ще започнат и обсъжданията в комисиите.

Фандъкова отбеляза: „Истината е, че през това време в работата на екипа, който подготвя визията за София се включиха 10 хиляди организации, граждани, партньори и също така общински съветници, които работиха и участваха в обсъжданията през цялото време“. По отношение на приемането на стратегическият документ, с който да се набележат следващите мерки за развитието на столицата, главният архитект Здравко Здравков коментира: „Ще има време от 30 дни да получим всякакви мнения и препоръки, след което очаквам колегите от Общинския съвет да обобщим тези справки и да стигнем до приемане на стратегическия документ, който да ни даде основа за приемане на следващите мерки, които да кажат в рамките на един краткосрочен период от пет години в един малко по-дългосрочен, какви действия да бъдат предприети в планирането на града“.

Ръководителят на екип „Визия“ и ОП „Софпроект – Общ устройствен план“ Любомир Георгиев подчерта, че всички елементи във визията работят заедно, като едно цяло. „Това е една от най-силните характеристики на визията. Визията действа в своята посока, но отчитайки задачите на всеки от другите приоритети. Към всеки приоритет има закачени цели. По всяка от целите са идентифицирани стъпки, тоест през какви етапи трябва да минем, за да постигнем целта. Тези стъпки стават все по-конкретни. Самата визия беше започната с идеята да създадем цялостна стратегия за развитието на града. Визията не е само архитектурна, тя засяга икономиката, засяга културата, засяга хората, социалната сфера и транспорта“, категоричен бе Георгиев.