ФМ новини

След връщането на работа идва време за устойчиво офис пространство

Завръщането в офиса след дългия период на дистанционна работа и темата за климатичните промени може да звучат далечно, но всъщност това не е така. Търсенето на екологични и устойчиви решения за дома и офиса, които помагат на природата вместо да й вредят, могат да направят времето прекарано в офиса много по-приятно. Всяка едно от решенията е приложимо както за офис пространството, така и за мястото, което сме си създали за работа вкъщи по време на пандемията.

Ограничаване използването на хартия
Вместо да разпречатваме документите, които са лично за нас, а не за клиент или важна институция едностранно, можем да го направим двустранно, като така ще ограничим ненужното използване на хартия. Ако не е наложително тези документи да бъдат на хартиен носител, тяхното разпечатване може да бъде избегнато изцяло, което е дори по-добро решение за природата. Вместо това тези файлове могат да бъдат изпратени по имейл, съхранени в различни облачни пространства, представяни по време на срещи под формата на презентации, таблици и графики. Ако се налага използването на хартия за разпечатване на файлове, то тя може да бъде рециклирана, което също е в помощ на природата.

Ограничаване използването на пластмаса
Чашите и приборите за еднократна употреба, както и сламките могат да бъдат заменени със стъклени, метални, алуминиеви такива. Използването на метални, стъклени и хартиени сламки е все по-популярно и това устойчиво решение се предприема от все повече големи компании – както чуждестранни, така и български.

Затопляне, охлаждане, осветление
Един от начините за ограничаване на използването на енергия, както и за намаляване на разходите на компанията, е нейното използване да се редуцира според нуждите – климатичните системи да се включват, само когато има нужда от това, а през останалото време пространството да се проветрява чрез отваряне на прозорците, като това ще снабди офиса или дома със свеж въздух. Изключването на лампите в различните помещения след използване и регулиране на светлината, когато това е възможно и приложимо, е друго решение, което едновременно ще помогне на природата и ще намали ежемесечните разходи.

Снабдяване на офиса с места за рециклирано изхвърляне на отпадъци
Интернет предлага голям брой решения за рециклиране на отпадъците, като част от тях са цветни кофи за боклук, всяка с различно предназначение, както и торби за многократна употреба, които имат същата роля. Дори самото заменяне на торбите за боклук от пластмасови с такива за многократна употреба е стъпка в правилната посока.

Зелени пространства
Колкото повече растения има в едно помещение, толкова по-облагородено ще е то. Освен това растенията ще успокоят и освежат средата, като едновременно с това я направят по-приветлива както за всички работещи в нея, така и за клиентите, които посещават офисите и залите за срещи.

Изключване на уредите
Както при климатичните системи, така и при всички останали уреди могат да бъдат спестени немалко разходи на компанията, като те се изключват при възможност и, когато не се използват. Ако даден компютър, лаптоп, служебен телефон или друго устройство са заредени, няма нужда да остават включени в електрическата мрежа.

Вода
Вместо снабдяването на офиса с големи пластмасови туби или бутилки с вода, може да се инвестира в поставянето на система за филтриране на чешмяната вода в питейна такава, чрез технологията за обратна осмоза например. Така ще се спестят разходи и ще се ограничи използването на пластмасови шишета. Ако все пак се използват пластмасови бутилки, техните капачки могат да бъдат събирани на определено място и предавани за рециклиране или на инициативи като „Капачки за бъдеще“.

Кафе
Има много производители на кафе машини и консумативи, които предлагат рециклируеми опаковки на кафе капсулите за клиентите си, които искат да пият качествено кафе, като едновременно с това помагат на природата. Друго решение е да се инвестира в машина за кафе на зърна, която ще мели точната доза кафе за всеки служител, без да използва пластмасови опаковки за капсулите.