ФМ новини

Цялостен подход за анализ на енергийните данни в сградите от Siemens

По време на виртуалното изложение Light+Building тази година оперативно направление Интелигентна инфраструктура на Siemens показа първото решение за енергийно управление, което обхваща цялостно енергийните данни в сградите. „Преброени са дните на електроенергията, предавана чрез кабели и без възможност за мониторинг. В бъдеще чрез дигитализацията ще бъде възможен не само пълният процес на наблюдение на електроенергията, но също и нейното гъвкаво управление и много по-ефективно използване. С нашите технологии ние вече полагаме основите, за да се случи това“, заяви Андреас Мате, главен изпълнителен директор на бизнес звено Електроапаратура в Оперативно направление Интелигентна инфраструктура на Siemens.

Дигитализация на електроинсталацията 

С новия миниатюрен прекъсвач 5SL6 (MCB) и устройството за защита от електрическа дъга 5SV6 (AFDD) от Sentron портфолиото Siemens довежда дигитализацията до електроинсталациите. Само в една стандартна модулна широчина (MW) компактните устройства комбинират защита от претоварване, къси съединения и защита от дъгата с функции като интегрирана комуникация и възможност за измерване. Те регистрират електрическите стойности като напрежение и ток, както и температура и поредност на фазите за индивидуални вериги и автоматично откриват причините за грешки.

Интегрирано управление на сгради и енергия 

Актуализираният софтуер за енергиен мониторинг Sentron „powermanager“ консолидира управлението на сградата и енергията в една-единствена платформа. Версия 4 може да бъде използвана самостоятелно като софтуер или за първи път интегрирана в системата на Siemens за сградна автоматизация Desigo CC като допълнителен модул. Това позволява експлоатацията, наблюдението и управлението на всички системи за разпределение на енергия и сградна автоматизация да се извършва чрез една единствена система.

Sentron „powermanager“ анализира параметрите на електроенергията като напрежение, потоци и качество на енергията. Лесният за управление софтуер носи значителна полза на предприятията от малкия и среден бизнес. Те лесно могат да идентифицират възможности за потенциални спестявания или системни грешки, да намалят разходите за енергия или въглеродните си емисии (CO2). Анализираната информация може да се показва на дисплеи, като е възможно и конфигуриране, генерира отчети и ги начислява към конкретни разходни центрове, казват от Siemens.

Анализ на енергийните данни в реално време чрез използване на приложение

Приложението Sentron „powermind“ анализира енергийните данни в облачно-базираната, отворена IoT система на компанията – MindSphere, а потребителите наблюдават в реално време обобщение за настоящата енергийна консумация и тенденциите във времето. Приложението е лесно за използване и не изисква специфични IT познания, като позволява дори на неопитни потребители да навлязат в света на цифровия енергиен мениджмънт.