Новини България

МРРБ има готовност да продължи Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) има готовност да стартира следващ етап на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради с пилотен проект за обновяване на още 1951 сгради, за които са подадени документи в Българската банка за развитие в срока за кандидатстване, но за тях не е достигнало финансирането.

Това трябва да се случи на базата на широк обществен и политически консенсус, а основното е осигуряването на финансов ресурс, съобщи министър Петя Аврамова по време на парламентарния контрол днес, 5-ти юни. Становището и предложението на МРРБ ще бъде изпълнението на основните енергоспестяващи мерки да е при 100% безвъзмездна финансова помощ от държавата, така както е стартирала програмата и при условията, при които всички собственици в сгради – етажна собственост са подали документи.

„Нашият фокус при изпълнението на този етап ще бъде засилване на ролята на общините и на отговорността на собствениците, по-добър контрол и комуникация при изпълнение на мерките, както и конкретизиране на обхвата за допустимостта на дейностите“, обясни министър Аврамова и подчерта, че това са мерки и промени в програмата, които МРРБ ще предприеме след направата на обстоен анализ на изпълнените вече дейности по първия етап. Следващият етап в подобряването на енергийната ефективност на жилищния фонд е да се отвори дебат за нова програма, за която да бъде обсъдено въвеждането на самоучастие на всички собственици.

Досега в рамките на програмата за енергийна ефективност има подписани договори за целево финансиране на 2022 сгради. Към 29.05.2020 г. поддържаните в МРРБ регистри отчитат, че са обновени и въведени в експлоатация 1876 сгради, като остават да се обновят 146 броя, намиращи се на територията на 15 общини.