Новини България

Силен спад на строителството в България и в целия ЕС през март заради COVID-19

Въведените в Европа мерки за ограничаване разпространението на коронавируса COVID-19 оказаха своето влияние и върху строителния сектор, като продукцията в ЕС и в България спадна драстично през март. Строителството в ЕС се е сринало с 12% спрямо февруари 2020 г., когато бе отбелязано понижение с 0,2%, а в еврозоната строителството се сви с 14,1% след спад от 0,5% през февруари. Гражданското и инженерно строителство и в частност продукцията от тях се е свила с 13,7% в ЕС и с 16% в еврозоната, а в сградното строителство спадът е с 11,8% или 14% в еврозоната. Спадът в строителството е най-забележим и драматичен във Франция – 40,2%, като след нея се нареждат Италия с 36,2% и Словения с 11%. Слабо повишение бе установено в Румъния – 2,1%, Германия – 1,85% и Нидерландия, където спадът е 1,5%.

Продукцията в сектора на ЕС и еврозоната се е повишила с13,4% и 15,4% спрямо същия период през 2019 г. На-силен спад на годишна база е отчетен отново във Франция – спад с 41,2%, след което Италия – с 35,4% и Белгия – с 23,2%. Рекорден ръст в строителството на годишна база обаче отбелязва Румъния – скок с 28,1%, след което Германия с 5,1%, Полша с 1,5% и Финландия също с 1,5%. Според данни на Eurostat през първото тримесечие на тази година строителството в ЕС се е свило с 1,4% (на тримесечна база), като в еврозоната свиването е в размер на 1,8%. Строителството през първото тримесечие в ЕС се е понижило с 2,9% спрямо същия период на 2019 г., а в еврозоната – с 3,4%.

Отново според данни на Eurostat строителството в България също е отбелязало спад през март – в рамките на 11,2% спрямо февруари, когато понижението е било 1,2%. На годишна база продукцията в българското строителство се понижи през март с 14,0% след понижение с 0,2% месец по-рано. За първото тримесечие на 2020 г. строителството в страната се е свило с 4,2% спрямо предходните 3 месеца.