Новини България

Сделките с имоти в България са се сринали с две трети през март

Вписаните сделки с имоти през март са намалели с 66,4% на годишна база, сочат данни на Агенцията по вписванията. През март тази година са вписани 6737 сделки, в сравнение с март миналата година, когато са вписани 20 083 сделки. Във връзка с въвеждането на извънредното положение в страната на 13-и март, голяма част от агенциите за недвижими имоти се наложи да преустановят дейността си, като това повлия върху имотния пазар в големите градове, а и в цялата страна. Данни на Агенцията от края на април показват спад между януари и март – с 5,8 на сто, като вписаните сделки в страната са паднали под прага от 40 000 за първи път от 2017 г. насам.

По-значително свиване на сделките с имоти за март тази година е регистрирано в градовете Велико Търново (31,2% или 262 вписани сделки спрямо 381 през март 2019 г.) и София – 24,5% за март – вписани 2452 сделки спрямо 3052 през миналата година. В Пловдив през март са вписани 1200 сделки, в сравнение с 1696 миналата година, което означава спад с почти 30%. През първото тримесечие на 2020 г. в Пловдив е регистриран най-голям спад на имотните сделки сред големите градове – 9,6%, като за първи път от 2017 г. насам броят на сделките е паднал под прага от 3000 за периода януари-март.

Варна е единственият от по-големите градове в страната, в който е постигнат ръст на сделките за същия период, като броят им е достигнал най-високото си ниво за периода от 2008 г. насам. През март обаче се забелязва спад и там – с 23,8% или от 1358 през март 2019 г. до 1034 през март 2020 г. В данните на Агенцията по вписванията се включват и сделките със земеделска земя, тъй като не може да се предостави информация само за жилищните сделки, защото „при вписване няма нормативно изискване да бъде попълвана информация дали имотът е жилищен или не при нанасяне на данни и съхраняването им в имотния регистър“, казват от Агенцията. Сделките с имоти „на зелено“ не се вземат предвид, тъй като статистиката се отнася само до нотариално изповядани сделки за покупко-продажба.