Esri предоставя безплатен достъп до ГИС софтуер и обучение в подкрепа на хора, останали без работа заради пандемията

Esri, световен лидер в сферата на геопространствените технологии, осигурява безплатен достъп до софтуерната платформа ArcGIS, както и онлайн курсове по Географски информационни системи за хора от цял свят, чиято работа е засегната от разпространението на коронавируса COVID-19. Географските информационни системи се определят за една от трите най-бързо развиващите се технологии в света, заедно с нано и био технологиите, които същевременно са лесни за ползване и подпомагат работата на стотици организации в България. ГИС имат широко приложение в сфери като кадастър, регионално планиране, околна среда, инженерна инфраструктура, общински дейности, управление на бедствия и извънредни ситуации, сигурност, информационни системи за бизнеса и др. Това е причината, поради която програмата е подходяща за безработни лица от различни професионални сфери, искащи да повишат своята конкурентоспособност на пазара на труда.

   Желаещите могат да заявят достъп до ресурсите на официалната интернет страница на ArcGIS в срок до 30-и юни. Регистрацията дава достъп до десетки водещи ГИС софтуерни продукти, част от които са облачният ГИС софтуер ArcGIS Online и 20 леки професионални приложения, включително ArcGIS Pro – настолен ГИС продукт за събиране, визуализиране и анализ на пространствени данни. Програмата на Esri предлага и база от уроци и упражнения, подходящи и за начинаещи, и за напреднали. Уроците насърчават проектното обучение, чрез решаване на проблеми от реалния свят от различни сфери като бизнес анализ, градско планиране, до реакция при бедствия, обществено здраве и много други. Esri Academy е другата образователна платформа на Esri, с помощта на която всеки може да направи своите първи стъпки в ГИС и ArcGIS под ръководството на водещи експерти. Платформата предлага множество възможности за обучение, уеб курсове, видео уроци, семинари, масови отворени онлайн курсове (МООС) и др.

Сега, когато пандемията от коронавирус създава несигурност за работните места на толкова много хора, за нас е важно да предоставяме всички необходими ресурси за продължаващо обучение. Така, когато тези хора се върнат на работните си места, ще имат придобити геопространствени знания, които да им носят конкурентно предимство„.

По-рано тази година Esri предостави безплатен достъп до своя софтуер и учебни ресурси в подкрепа на ученици и студенти, които нямат достъп до компютърните лаборатории по време на пандемията от COVID-19. Сега компанията разширява своята програма за нетърговска употреба на ArcGIS софтуер към всички онези лица, чието професионално развитие е засегнато от пандемията.