Новини България

Всяка втора услуга на Агенцията по геодезия, картография и кадастър вече е по електронен път

Всяка втора услуга на Агенцията по геодезия, картография и кадастър вече се заявява по електронен път, сочат данни на Агенцията за периода на извънредното положение. Ако в периода 13 март – 13 май 2019-та година електронните услуги са били 25% от всички услуги, предоставяни от АГКК, то към днешна дата техният брой вече е изравнен с броя на заявените на гише, показват още справките на агенцията. За периода от 13 март до 13 май тази година общо заявените услуги са били 62 345, от които почти половината – 30 821 са били онлайн чрез Кадастрално-административната информационна система на агенцията.

Скица на имот вече може да се заяви онлайн без електронен подпис на клиента, а документът се получава на хартия, като клиентът може да посочи, че желае да го получи чрез куриерска фирма или на гише на служба на АГКК, избрана от заявителя, на територията на цялата страна. При желание за получаване на електронен вариант на скицата обаче, трябва да се използва електронен подпис. В Бургас използването на електронни услуги е по-голямо от извършването на услуги на гише – 2055 са заявени през портала, а на гише – 1560. В редица служби заявяваните онлайн услуги дори са над два пъти повече в сравнение с исканите на място в службите по кадастър. Пример за това е Софийска област, където за периода 13 март – 13 май тази година заявените електронни услуги са 1539, а на гише – 567. Предоставяните електронни услуги от АГКК са същите, които могат да се получат и на гише, като заявката онлайн пести време и е с 30% по-евтина от документите на хартиен носител.

Издаването на скица на имот например или схема на самостоятелен обект, заявена на гише и получена на хартия, струва 20 лв., а цената на този документ, заявен онлайн и получен в електронен вариант, е 14 лв. Заявената онлайн скица на имот, но получена на хартиен носител също е на стойност 20 лв.
Изпълнението на заявените на място или онлайн документи отнема едно и също време в зависимост от срока на услугата – обикновена, за която са необходими 7 дни, или бърза – в тридневен срок. От Агенцията информират, че след отпадането на извънредното положение вчера, 13-и май, всички служби на АГКК продължават да работят както до сега при стриктно изпълнение на необходимите предпазни мерки. Услуги могат да се заявяват и чрез електронния портал и от инженерите по геодезия – правоспособни лица по кадастър, от общини, служби по земеделие и нотариуси в цялата страна.