Новини България

14 022 жилища в общо 195 многофамилни сгради са обновени през 2019 г.

Одобрен е докладът за напредъка по изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради през 2019 г. Общо 14 022 жилища в 195 многофамилни сгради са въведени в експлоатация през миналата година след обновяване по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС), стана ясно от одобрения от правителството доклад за напредъка по изпълнение на управляваната от МРРБ програма през 2019 г. Към 31 декември 2019 г. със стартирани дейности са 98,9% от всички 2022 сгради със сключени договори за целево финансиране по програмата. От 2015 г. до 31 март 2020 г. общият брой на санираните блокове в страната е 1854.

Ето как са разпределени въведените в експлоатация през 2019 г. 195 сгради по градове:

– София: 56 сгради
– Пловдив: 24 сгради
– Сливен: 16 сгради
– Добрич: 16 сгради и
– Хасково – 10 сгради.

91 сгради с 6615 жилища са били в процес на изпълнение на строително-монтажни работи в края на 2019 г. Предвидено е през 2020 г. да бъдат обновени още 8737 жилища в 117 блока. Резултатите потвърждават, че интересът към НПЕЕМЖС продължава да бъде голям, като непосредственият социално-икономически ефект се изразява в намаляване разходите за отопление на домакинствата и подобряване на здравословните условия за живот. Като положителен ефект от реализирането на проектите се отчита и подобряването на качеството на околната среда, вследствие на спестени емисии на парникови газове.