Новини БългарияФМ новини

Какво влияние оказва COVID-19 върху участниците на пазара на офис площи в България?

Colliers International проведе проучване сред компании от пазара на офис площи в България във връзка с влиянието на COVID-19 върху техния бизнес. Проучването е осъществено чрез телефонни интервюта в периода 01.04-06.04.2020 г. Над половината от участниците (66%) са от ИТ и аутсорсинг сектора, а останалите са от секторите фармация, логистика, търговия, банкиране и застраховане и др. Компаниите имат офиси в София (100%), Варна (12%), Пловдив (12%), Бургас (7%) и други градове (2%), като 70% от компаниите имат над 71 служители.

Проучването показва, че към началото на април малка част от компаниите са предприели мерки за оптимизиране на разходките, включващи:
– преустановяване на плащания към контрагенти (5%);

– съкращение на персонал (2%);

– намаляване на заплати (2%).

Най-разпространения сред участниците подход за справяне в ситуацията на здравната криза, е въвеждането на работата от вкъщи. Близо 90% от компаниите са имали такава практика и преди извънредното положение. Тази мярка е осъществена в различна степен:

– 82% са успели да я въведат за почти цялата фирма;

– 16% за повече от половината служители;

– останалите 2% са я приложили за по-малка част от екипа – между 26% – 50%.

Дистанционното изпълнение на работните задължения ще продължи да бъде факт и през следващия месец. При почти половината от участвалите в проучването компании няма отчетено съществено отражение на кризата върху продуктивността. При 23% от тях е налице негативен ефект по отношение на обем на работа и приходи, а при 19% е точно обратното – регистрират положителни резултати. Данните от проучването сочат, че се очаква увеличение на делът на компаниите, възнамеряващи да преустановят плащанията на наеми и режийни разходи, и към контрагенти – увеличение от 5% на 14%. Едва 2% от компаниите смятат да се възползват от предлаганите от правителството мерки за подкрепа на бизнеса. Половината от участниците очакват негативно влияние на кризата в рамките на следващите от 9 до 18 месеца, най-вече защото обслужват и пряко засегнати сектори. 19% считат, че за тях няма да настъпи особена промяна, a 16 % от интервюираните прогнозират краткосрочен позитивен ефект върху бизнеса им.