Статии

Детекторът за присъствие на Siemens, който допринася за енергийната ефективност

Детекторът за присъствие на Siemens – WIDE UP 258Dx1 спомага енергийно ефективния контрол на осветлението и климата в сградните и офис помещения без да разчита на допълнителни аксесоари, благодарение на мулти-сензорна вградена технология. Детекторът е част от портфолиото на сградните системи GAMMA Instabus, чиято серия продукти е базирана на отворения стандарт за сградна автоматизация KNX. Сензорите записват данни за присъствие, осветеност, ниво на влажността и въглеродния диоксид в помещението, като така гарантират перфектни условия за живот и работа в помещенията, в които са поставени.

Детекторите от серията WIDE предоставят възможности за енергийно ефективно осветление и контрол на климата, като различните сензори осигуряват оптимални условия на осветление, желаната температура, качество на въздуха за контрол на ОВК системите, като имат и два допълнителни елемента за анализ на слънцезащитата и яркостта на светлината.

Детекторите са изключително подходящи за използване в помещения, в които се изисква определено и константно ниво на осветеност за подобряване начина на работата на служителите. Детекторът разполага с функция и за сравняване и мониторинг на граничните стойности, като моделът WIDE Dual Tech има ултразвукова функция, която се използва за откриване на „скрити лица“, стоящи например зад прегради в офис пространствата. Програмата с приложения и функции осигурява на потребителите интегрирано управление на сградните процеси и енергийно спестяване.