ФМ новини

Четирите ключови тенденции, водещи до ръст във фасилити мениджмънт индустрията

През 2012 г. се появява очакването световният пазар за фасилити мениджмънт да нарасне от 959,2 млрд. долара до 1 314 трлн. долара през 2018 г., но какво води до този растеж? Ето кои са четирите най-големи тенденции във ФМ индустрията, според ISS:

Икономическо и регулаторно развитие

Икономическият натиск от регулаторните изисквания и засилената конкуренция притискат компаниите да оценят и развият начина, по който правят бизнес. В резултат на стриктния контрол и по-строгите регулации, компаниите започват да търсят партньори, които могат да предоставят и извършат услугите по управление на сгради и съоръжения, като поемат отговорността и риска, които идват с тях.

Компаниите-клиенти търсят партньори, които:

– Ще им помогнат да защитят инвестицията, която вече са направили в обекта – сграда или съоръжение;

– Поемат пълна отговорност за фасилити услугите и по този начин свеждат до минимум прекъсванията на основната дейност;

– Придават „добавена стойност“ към настоящите и нови инициативи на компанията.

Компаниите-клиенти често са притискани и от увеличаването на натиска от регулаторните здравни органи и органи за безопасност. Споразуменията, които сключват с ФМ партньорите съдържат и клаузи за нарушения, като по този начин компанията се „освобождава“ от тази отговорност, предавайки я на партньора и влага уменията си в развитие на основните компетенции и услуги, които вече притежава и предлага, като така извежда компанията до ново, по-високо ниво. Прехвърлянето на тези отговорности обаче, води до все по-голяма нужда от експертен опит сред ФМ мениджърите и ръководителите в бранша.

Повишено търсене на аутсорсинг и интегриране на ФМ

Аутсорсингът на фасилити услуги се е увеличил значително през 2000-те години, като по-голямата част от това увеличение идва от нововъзникващите пазари в Азиатско-Тихоокеанския регион. Въпреки че тези пазари все още са по-малки от тези в Северна Америка и Западна Европа, тяхното популяризиране и нарастване е значително. Ръстът в аутсорсинга върви ръка за ръка с нарастващото търсене на интегриран фасилити мениджмънт (IFM). В този контекст се очаква пазарът на IFM да се разшири още с годишен темп на растеж от 6-8%, достигайки до 1,314 трлн. долара през 2018 г.

Увеличение на международните договори

Броят на международните договори нараства с прогнозни приходи от над 800 млн. долара, като договорите за интегрирани фасилити решения и услуги ще стават все по-популярни.

Пазарно търсене на услуги с добавена стойност

Клиентите все по-често изискват от ФМ експертите и доставчиците на ФМ услуги, да имат компетентност и широк спектър от познания за корпоративната мисия, както и множество „странични познания“, като по този начин да отговорят на специфичните нужди на компанията. Или иначе казано, ФМ експертите да имат компетентност и да следят за следните 3 аспекта:

– Социален: Загриженост за фирмената среда, клиентите, персонала, обособените в компанията „вътрешни общности“;

– Околна среда: Гражданско самосъзнание с акцент върху устойчивостта;

– Икономически: Осигуряване на акционерна „стойност“ в настоящето и бъдещето.

Очаква се ФМ служителите да спазват както вътрешни, така и външни разпоредби, да поемат отговорност при риск от неспазване на разпоредби, което увеличава изключително много броя дейности, които те всъщност изпълняват. Накрая, но не на последно място фасилити мениджърите трябва да предоставят набор от услуги, които да отговарят на световните стандарти, като едновременно с това следят за световни тенденции и иновации в сектора, и се стараят да ги интегрират в работата си.