Статии

Коронавирус: насоки на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Как да гарантираме здравето и безопасността на служителите при завръщането им на работното място? Този въпрос занимава голяма част от работодателите, тъй като част от държавите-членки на ЕС планират или вече постепенно извършват процесите по завръщане на работното място. В отговор на това Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) публикува насоки, които да са от полза както за служителите, така и за работодателите.

Никола Шмит, комисар на Европейския съюз за работни места и социални права заяви: „Днес повече от всякога е много ясно, че защитата и насърчаването на безопасността и здравето при работа са от първостепенно значение за работниците, дружествата, системите за социална закрила и цялото общество. Тези насоки дават отговор на практически въпроси, които си поставят работодателите, например как да сведат до минимум експозицията на коронавирус на работното място, как да актуализират оценката си на риска, как да се погрижат за работниците, които са били болни. Насоките ще помогнат на работодателите и предприятията при организирането на завръщането на работа и при предоставянето на практически съвети на служителите“.

За Комисията е от огромно значение гарантирането, че служителите могат да се завърнат на работното място в безопасна и здравословна среда. Затова публикуваните днес насоки представляват съществен принос на ЕС през този важен период. Те съдържат връзки към национална информация за конкретни сектори и професии.

Насоките обхващат няколко области:
– оценка на риска и подходящи мерки
– участие на работниците
– полагане на грижи за работниците, които са били болни
– планиране и обучение за бъдещето
– поддържане на добра информираност
– информация за сектори и професии

В изготвените от EU-OSHA в сътрудничество с ЕК насоки, е използван приноса на тристранния Консултативен комитет за безопасност и здраве на работното място, и Комитета на старшите инспектори по труда. Те ще бъдат редовно актуализирани с надеждна информация според развитието на ситуацията в глобален мащаб.

Контекст
Пандемията от коронавирус показва изключителното значение на добрите мерки и условия за безопасност и здраве при работа във всички стопански отрасли. Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) е информационната агенция на Европейския съюз за здравословни и безопасни условия на труд. В началото на кризата, свързана с коронавируса, EU-OSHA вече публикува насоки за работните места. В тях беше събрана най-важната налична информация и съвети относно пандемията от коронавирус.