ФМ новини

Colliers International с проучване за влиянието на COVID-19 върху пазара на търговски и логистични площи в България

Colliers International проведе две проучвания за влиянието на COVID-19 върху пазара на търговски и логистични площи в България.

Влияние на COVID-19 върху пазара на търговски площи в България

През периода 30.03-01.04.2020 г. Colliers са провели телефонни интервюта с наематели и наемодатели на търговски площи в България. 54% от участниците са наемодатели в търговски център, а останалите 46% – в търговски паркове. Почти половината от наемодателите не са предприели мерки за оптимизация на разходите, а 38% са започнали да преразглеждат договори с подизпълнители. 51% от наемателите са пуснали служителите си в отпуск, 45% са преустановили плащането на наеми, а 37% са замразили плановете си за експанзия. Във връзка с предложените от държавата мерки за подпомагане на бизнеса, повече от половината наемодатели не планират да се възползват от тях, като същото се отнася и за 43% от наемателите. Основната посочена причина за това е, че считат тези мерки за неприложими за техния бизнес.

Почти всички наемодатели (96% от участвалите в проучването) планират да предложат облекчения за наемателите под формата на намаление на наема (44% от отговорите) и отлагане на плащането на наем (22% от отговорите). Наемателите са започнали да търсят алтернативни канали за бизнес, като 55% са се „обърнали“ към онлайн търговия, а 16% към нови услуги и продукти. 40% от наемателите са отговорили по време на проучването, че не планират нищо по отношение на генерирането на бизнес/приходи в условието на здравната криза. На въпроса колко време ще продължи здравната криза, повечето наематели смятат, че кризата ще свърши до 2 месеца, докато повечето наемодатели са на мнение, че тя ще продължи 3-6 месеца.

Влияние на COVID-19 върху логистичния сектор в България
През периода 27.03-31.03.2020 г. Colliers са провели телефонни интервюта с някои от най-големите компании в логистичния сектор. 74% от участвалите в проучването са собственици на логистични площи, 43% са представители на транспортна компания и 43% са логистични оператори. Мнозинството (89%) от ползвателите на логистични площи продължават да оперират по установения за тях начин, а 6% са посочили, че не използват повече от половината от площите си, докато 5% казват, че имат нужда от още площи, тъй като обслужват сектори, които се развиват добре в момента. 89% от наемодателите са получили запитвания за намаляване на наемите, но не са реагирали на тях до момента, а 11% са започнали разговор за намаляването на наемите. При преобладаваща част от участниците (74%) ефектът от здравната криза до известна степен е оказал неблагоприятно влияние върху бизнеса им, тъй като обслужват сектори, които доставят стоки от първа необходимост и такива, пострадали от кризата.

При 9% се забелязва положителен ефект върху дейността, а при останалите 17% – отрицателен. Допълнителни мерки с цел запазване или разширяване на бизнеса ще бъдат предприети от 35% от респондентите, като най-често посочваните мерки са разширяване на портфолиото от клиенти и краткосрочно наемане на допълнителни площи. Повече от половината от компаниите (65%) нямат намерение да съкращават служителите си и да намаляват техните заплати, а 61% ще продължат плановете си за развитие и изграждане на нови площи или обекти. 96% от участниците в проучването са категорични, че ще се възползват от обявените от държавата мерки за подпомагане на бизнеса, а едва 4% са отговорили, че не смятат да го правят.