ФМ новини

3 съвета за управление на празна сграда по време на COVID-19

Пандемията от COVID-19 драстично промени използването на изградените и въведени в експлоатация сгради. Голяма част от офис служителите работят от вкъщи или са преустановили дейността си, а училищата и хотелите са напълно затворени. Какво означава всичко това за вашата сграда? Може да означава, че заетостта от наематели е частична или никаква към момента. В този период е важно да се поддържат в експлоатация аварийните системи, да се следят операционните системи, за да се уверите, че няма загуба на енергия в сградата, което би довело до увеличаване на сметките за комунални услуги.

„За нас е лесно да кажем: Изключете системите и оборудването – в сградата няма никого“, казва Мат Гансер, изпълнителен вицепрезидент по инженерни технологии на Carbon Lighthouse. „Но при някои сгради все още не е ясно точно каква е заетостта в тях и прекъсването на поддръжката и услугите води до рискове като неспазване на правилника или това, че наемателите не получават чистия си въздух или очаквания комфорт, които са част от предлаганите услуги във ФМ сектора“.

Ето три неща, които можете да направите, за да гарантирате, че сградата ви работи безпроблемно, докато се адаптирате към липсващата или намалена заетост на помещенията:

1. Променете оперативните процедури

Вероятно сградата ви е празна или почти празна. Уверете се, че зададените точки във вашата сграда – независимо дали за HVAC управление, управление на осветлението или топла вода, са настроени така, че да отразяват ниското или дори липсващо потребление.

2. Уверете се, че аварийните системи са актуални и работещи

В този период може да нямате същия достъп до сградата си, с който разполагате обикновено. Ето защо е по-важно от всякога да се уверите, че сградата ви не е оставена в уязвимо положение. Уверете се, че всички аварийни системи са актуални и работят. „Наистина е важно да се уверите, че противопожарните системи и системи за пожароизвестяване са актуални“, казва Валери Зиаврас, инженер по противопожарна защита на Националната асоциация за противопожарна защита (NFPA). От NFPA съветват служителите или операторите, които обслужват тези системи, да считат себе си за ключови и важни служители, защото в този момент, а и не само, те наистина са такива.

3. Инвестирайте времето, с което разполагате за проверка на технологиите, с които работите и за проучване къде те се явяват „неработещи“, проблемни или дори безсмислени за вашата дейност

Ако технологиите, с които работите, независимо какви са те, имат нужда от поддръжка или проверка, то сега разполагате с достатъчно време да я осъществите. По този начин в бъдеще ще подобрите работното пространство на служителите си, ще повишите тяхната работна ефективност, както и тази на компанията си. Ще можете да предложите по-добри услуги на клиентите си, като едновременно с това ще сте „в крак“ с технологичните тенденции и изисквания.

Това са само част от нещата, които можете да направите, докато трае периодът на извънредно положение и пандемия от COVID-19. Всяка дейност, която сега би могла да подобри бъдещата ви работна ефективност и качеството на предлаганите от вас услуги, си струва да инвестирате време в нея. Време, с което в момента разполагате.