ФМ новини

IWFM: Време е професионалистите от ФМ сектора да бъдат признати за служители от ключово значение

IWFM – Institute of Workplace and Facilities Management към министрите и правителството на Великобритания: „Време е професионалистите от ФМ сектора да бъдат признати за „ключови служители!“

„Сградите, които предоставят основни услуги и са от изключителна важност за реакцията срещу COVID-19 трябва да бъдат чисти, сигурни и добре поддържани, за да се гарантира, че за безопасни за хората, които ги използват“. Това написа вчера изпълнителният директор на IWFM Линда Хаусманис в писмо до държавните секретари, които отговарят за жилищното настаняване, общностите, местното самоуправление и бизнес, енергийна и индустриална стратегия, призовавайки професионалистите от ФМ сектора да бъдат признати за служители от ключово значение в условията за справяне с пандемията от коронавируса. „Нашата професия има съществена роля по време на пандемията, защото гарантира, че сградите и хората, които ги използват, са в безопасност и продължават дейността си. Въпреки това професионалистите от сектора не са признати от правителството на Великобритания за „ключови служители.“

Писмото подробно описва кои предоставяни услуги трябва да се смятат за такива от ключово значение – почистване, сигурност, пожарна безопасност и управление на отпадъците са само част от тях. Ето и какво гласи писмото:

„Сградите, позволяващи предоставянето на основни услуги, които са важни за реакцията срещу COVID-19 (като болници, училища, банки и т.н.), трябва да бъдат чисти, сигурни и добре поддържани, за да се гарантира безопасността на хората, които ги използват. Временно незаетите и необитавани сгради (като затворени офиси, хотели и т.н.), както и жилищни сгради, все още се нуждаят от основна поддръжка, ремонти и сигурност, за да се сведе до минимум рискът за безопасността на хората сега и в бъдеще, и да се гарантира непрекъсността на бизнеса. Водните системи също трябва да бъдат поддържани, за да се избегне разпространението на бактерията легионела. Тъй като се прилагат по-строги мерки, което е редно и правилно, тези професионалисти от ФМ сектора трябва да могат да продължат своята работа и да имат достъп до сградите, за да продължат да предоставят основните услуги, които ще осигурят безопасността на хората.

Поради тези причини имаме следните искания:
– Професионалистите от сектора и изпълнителите на работни дейности от сектора, да бъдат включени като „ключови служители“ съгласно Ръководството, което бе издадено миналата седмица от държавния секретар по образованието. Тези професионалисти имат изключително важна роля за опазването на хората и безопасността на работните места в секторите, които са определени от правителството за „решаващи“ в борбата с COVID-19.
– Тези професионалисти да могат да продължат да пътуват и да посещават работните си места, за да гарантират, че всички сгради са безопасни за експлоатация и обитаване, дори в случай на допълнителни ограничения за пътуване и социална дистанция. Това ще позволи извършването на основни задължения по поддръжка и ремонт, някои от които законово установени.

Наясно сме, че подобно признание и въвеждане на исканията ни, ще обхване голям брой хора, работещи в сектора, така че за да се намали техният брой, предлагаме специалистите да определят кои екипи и служители са от съществено значение и са необходими за осъществяване на поддръжката, ремонта и постигането на безопасни условия за експлоатация и работа.“