ИзложенияФМ новини

Проучване на Facilities Show разкрива важността на устойчивостта за Фасилити мениджмънта

Организаторите на Facilities Show 2020 проведоха проучване, в което се включиха близо 300 фасилити мениджъра, които бяха помолени да споделят значението на устойчивостта за тяхната компания. Резултатите са изключително позитивни, като около 80% от анкетираните поставят устойчивостта като основен приоритет за тях. Още по-позитивния резултат от проучването е, че за голяма част от участвалите устойчивостта не е свързана само с икономия на разходи и икономически проблеми. Въпреки че половината от анкетираните разглеждат потенциалната икономия на разходите като полза от възприемането и въвеждането на устойчива практика, 65% просто смятат, че това е най-правилната посока.

Всъщност при създаването на стратегия за устойчивост само 62% от анкетираните са включили икономическата устойчивост, в сравнение с въздействието върху околната среда при 93% и социалната отговорност при 85%. Това показва, че устойчивостта се разглежда по-скоро като нужда, а не просто като загриженост за икономическото състояние. Устойчивостта се разглежда като основна отговорност на фасилити мениджмънт екипите при 97% от анкетираните, а при 26% от се разглежда и като самостоятелна отговорност. Само 7% от участвалите не вярват, че устойчивостта ще се превърне в основен приоритет за фасилити мениджмънта през следващите две години, докато други 64% са абсолютно сигурни, че това ще се случи.

Положително е също да се види, че респондентите като цяло са запознати с основните понятия за устойчивост. По-голямата част от анкетираните твърдят, че са запознати с идеи като „нетна нула“, „BREEAM“ (метод за оценка на устойчивостта), „социална устойчивост“, „ISO 14001“ (основното изискване за управление на околната среда) и „компенсиране на въглерод“, демонстрирайки важността на устойчивостта в ежедневната роля на фасилити мениджмънт специалистите. В такъв случай не трябва да е изненада, че почти 60% от организациите на респондентите използват устойчиви практики за възлагане на обществени поръчки, като 26% твърдят, че не биха назначили доставчик, който не би могъл да демонстрира ангажимент за устойчивост.

Всъщност 71% биха изисквали и копие на политиката за опазване на околната среда на потенциален доставчик, като невероятните 30% добавят, че биха изискали той да има:

  • политика за устойчивост,
  • акредитация по ISO и
  • доказателство за спазване на минималната работна заплата

Отговорите на това проучване подчертават колко важна е устойчивостта за фасилити мениджмънта, като тази практика бързо се превръща в ключово изискване за възлагане на обществени поръчки, а основните тенденции и концепции, свързани с устойчивостта, се превръщат в „мантра“ за професията. Резултатите и идеите, свързани с устойчивостта ще бъдат обсъдени по-подробно на Facilities Show 2020, което ще се проведе в периода 8-10 септември 2020 г. в ExCel Лондон. Именно устойчивостта е основната тема на тазгодишното събитие, отразена в лекции, семинари и демонстрации, част от програмата. Повече информация може да бъде намерена на официалния уебсайт на събитието.