Одобрен е докладът от участието на България в Световния градски форум в Абу Даби, ОАЕ

Министерският съвет одобри доклада от участието на България в Световния градски форум (World Urban Forum 2020), който се проведе в периода 8-13 февруари 2020 г. в Абу Даби, ОАЕ. Форумът се провежда на всеки две години, като предоставя възможността на всички заинтересовани участници да обсъдят и да се ангажират с изпълнението на конкретни решения по отношение на ангажиментите от Новия градски дневен ред на ООН: устойчиво градско развитие за социално включване и премахване на бедността; устойчиво и приобщаващо градско проспериране и възможности за всички; екологично устойчиво и гъвкаво градско развитие.

Тазгодишното издание бе на тема „Градове на възможностите: свързване на културата и иновациите“, като в него взеха участие повече от 13 000 представители на близо 170 държави на ниво национални лидери, министри, представители на ООН, женски групи, кметове, младежи, академици, дипломати, общностни и бизнес лидери, парламентаристи, групи от местната власт, градски активисти и други. Страната ни потвърди подкрепата си за изпълнението на Новия дневен ред за градовете и се ангажира да продължи усилията и действията си за прилагането му като инструмент, който дава възможност градовете да превърнат глобалните предизвикателства във възможности.

Необходимо е да се полагат повече усилия за постигане на балансирано териториално развитие чрез интегриран подход на инвестиции. Така ще се осигури финансиране и по-добро развитие и на по-малките и периферни населени места с цел намаляване на негативните демографски тенденции и повишаване на икономическата им конкурентоспособност, както и устойчив и балансиран растеж на всички региони. Страната ни бе поканена да представи специфичния си опит в 2 сесии на събитието, като едната от тях бе посветена на финансирането на устойчивото градско развитие, а другата – дискусия за устойчивото развитие, иновативното управление на многофамилни жилища, разработването и внедряването на жилищни стратегии.

Десетият Световен градски форум завърши с обявяването на Abu Dhabi Declared Actions, включващи ангажименти на международни организации, национални, местни и регионални правителства, частния сектор, гражданското общество, академичните среди и други за следващите години в подкрепа на постигането на Целите за устойчиво развитие.