Новини БългарияФМ новини

Със законови промени МРРБ вкарва в регистър домоуправителите – юридически лица и фирми

Санирането на сградите е само един от въпросите и проблемите, които трябва да намерят своето решение чрез промените в Закона за управление на етажната собственост. Целта на измененията е да бъде създаден режим, който да предполага по-лесна комуникация в сградите в режим на етажна собственост и много по-лесно управление на общите части. Това заяви Гергана Благиева, директор на дирекция „Жилищна политика“ в МРРБ. В предстоящите промени на закона ще бъде подробно разписано и професионалното управление на сградите от частни фирми, дружества или юридически лица, като те ще бъдат включени в специален регистър в МРРБ. Преди вписването си в регистъра, те ще преминават квалификационно обучение, като целта на обучението е домоуправителят да предложи качествена услуга, както информира Благиева.

По думите й стана ясно, че е важно хората да разберат необходимостта от внедряване на мерки за енергийна ефективност, защото общите части са част от нашата собственост. „Процентът идеални части в нотариалния акт са наша отговорност, трябва да се погрижим за него. Затова с промените в ЗУЕС първо ще създадем умения и механизми хората да погасяват редовно вноските, които се събират в етажната собственост за управление и поддържане. Трябва регулярно да постъпват и вноските за ремонт и обновяване на сградата. Трябва да създадем умения общите събрания да се провеждат по-безпроблемно, защото всеки знае че, когато се сложи обява за общо събрание, в деня на събранието отиват много малка част от хората, няма кворум, тоест то се проваля“, обясни Гергана Благиева.

Тя коментира и доклада за състоянието на сградите у нас, като подчерта, че с него не е направена детайлна оценка за техническото състояние на всички сгради, тъй като всяка има своите особености, и такава оценка ще има в техническите паспорти. „Ние направихме подробен анализ за състоянието на жилищния сграден фонд. На него ще стъпи дългосрочната стратегия за саниране в страната с хоризонт 2050 г., която ще представим в ЕК. От анализа стана ясно, че 7% от сградите отговарят на изискванията, което означава, че имаме тежката задача останалите 93% да ги обновим“, заяви директорът на дирекция „Жилищна политика“ в МРРБ.