Виена превръща изоставено летище в град на бъдещето

Seestadt Aspern, новоизграждащият се квартал на Виена, се приема като „жива“ лаборатория, в която се тестват технологични разработки, свързани с бъдещето на енергийните системи, интелигентните сгради и градската среда. Организацията Aspern Smart City Research, в която Siemens участва като индустриален партньор, проучва как умните енергийни системи и сгради могат да работят заедно в рамките на една адаптираща се и гъвкава екосистема. В презентацията си по време на събитието Knowledge City, коeто се проведе миналата седмица в София Георг Памер, управляващ директор на Aspern Smart City Research посочи, че новият район има обща площ от 240 хектара, от които 50% ще са зелени и свободни пространства.

„На мястото на изоставено летище от края на 50-те години, което се набира до границата в близост до Братислава, благодарение на джойнт венчър се изгради съвременен квартал на Виена, с перспектива в него да живеят 25 хил. души, за които да има 20 хил. работни места“, заяви Памер. От думите му става ясно, че проектът е съсредоточен върху няколко основни компонента – умните сгради, интелигентните енергийни мрежи, иновативните информационни и комуникационни технологии, и на последно място, но не и по важност – потребителите, участващи в проекта. В жилища в някои от сградите има монтирани сензори, които измерват температурата, влажността и потреблението на вода, отопление и електроенергия, и подават информацията в реално време. Данни се подават също така и от термопомпи, соларни инсталации, акумулаторни батерии и метеорологични сензори.

На базата на тези данни могат да бъдат направени изводи за оптимизирането на енергийната ефективност и намаляването на вредните емисии. Проектът има няколко фази, като в първата от тях, която се провежда в периода 2013-2018 г., са дефинирани и тествани подходящи технологични концепции и решения. Към момента проектът се намира във втората си фаза – 2019-2024 г., като резултатите следва да бъдат интегрирани в работещи концепции и към тях да бъдат прибавени елементи като електрическа мобилност и решения за съхранение на енергия. Целта е оптимизиране на енергийните разходи, както и намаляване на екологичния отпечатък в градските ареали, информират от Siemens.

____________

Siemens AG (с централи в Берлин и Мюнхен) е глобален технологичен лидер, чието име е символ на технологично съвършенство, новаторство, качество, надеждност и глобално присъствие в продължение на 170 години. Компанията развива дейност в над 200 страни, предимно в сферата на електрификацията, автоматизацията и цифровизацията. Siemens е водещ доставчик на офшорни вятърни турбини, турбини с комбиниран цикъл за производство на електроенергия и решения за пренос на мощности, както и лидер в областта на инфраструктурните решения, автоматизацията и софтуерните решения за промишлеността.