Новини СвятФМ новини

Siemens трансформира пасивните сгради в адаптивни

На тазгодишния панаир Light + Building Siemens ще покаже своята визия за превръщането на днешните пасивни сгради в учебна и адаптивна среда, която интелигентно взаимодейства с хората. Фокусът на компанията в тазгодишното изложение е „Да изградим бъдещето днес“, очертавайки иновациите, които ще направят това възможно. Те включват облачни технологии, цифрово планиране, автоматизация на сгради, ориентирана към обитателите и услугите. Новите решения за интелигентна електрическа инфраструктура, която безпроблемно се свързва с Интернет на нещата (IoT), също са в основата на тази трансформация. „Около 99% от днешните сгради не са интелигентни. Дигитализацията има силата да трансформира сградите от тихи и пасивни структури в живи организми, които си взаимодействат, учат и се адаптират към променящите се нужди на обитателите. Това е значителен скок в развитието на сградите, където нашата технология играе жизненоважна роля“, заяви Седрик Нейке, член на Управителния съвет на Siemens AG и главен изпълнителен директор на Siemens Smart Infrastructure. „Тази трансформация вече се превръща в реалност. Очакваме да видим първите изцяло самоадаптивни сгради след три до пет години“.

Дигитални решения за целия жизнен цикъл на сградата
Глобализацията, урбанизацията, изменението на климата и демографията променят начина, по който хората живеят и работят. В същото време дигитализацията е повсеместна. С около 10 милиарда строителни устройства, които вече са свързани към IoT, сградите са готови да използват потенциала на цифровизацията. От една страна, интелигентните сгради активно допринасят за повишената производителност, благополучие и комфорт на пътниците. Siemens ще представи интелигентния сграден набор от устройства, приложения и услуги с активиран IoT. В основата на пакета е приложението „Building Twin“, което ще бъде изложено на щанда. Той осигурява изцяло цифрово представяне на физическа сграда, сливайки статични и динамични данни от множество източници в 3D виртуален модел. Едно от новите приложения с активиран IoT е „Оператор на сгради“, който позволява отдалечен мониторинг, експлоатация и поддръжка на сгради. Предлаган от компанията като софтуерна услуга (Software as a Service), той предоставя данни за изграждането в реално време като основа за прогнозна и корективна поддръжка.

Умна електрическа инфраструктура
Като се има предвид, че сградите представляват повече от 40 процента от потреблението на електроенергия в градовете, ефективността на сградите е от решаващо значение в битката за декарбонизация. Електрическата инфраструктура поставя основата за безопасни, надеждни и ефективни операции в строителството, като същевременно предоставя съществени данни за цялостно управление на сгради, като данните се очаква да бъдат базирани в облак. За да илюстрира това, Siemens ще представи уникално решение за облачно базирано наблюдение на мощността в сградите. Електрическите инсталации вече могат да бъдат допълнени с цифрово измерване без допълнителни изисквания за място или разход за окабеляване. Това улеснява операторите на електрически инсталации и им дава причина да започнат да използват цифровизацията в своя полза. С „Powermanager“, софтуер за мониторинг на мощността, вече напълно интегриран в платформата за управление на сгради на Desigo CC, всички данни за сгради и енергия могат да бъдат управлявани, наблюдавани и анализирани от една единствена платформа.