Новини БългарияФМ новини

Стопанският факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ се присъедини към EuroFM – Европейската фасилити мениджмънт асоциация

Считано от тази седмица Стопанският факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ се присъединява към престижната Euro FM – Считано от тази седмица Стопанският факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ се присъединява към престижната Euro FM – Европейска фасилити мениджмънт асоциация. EuroFM обединява академични институции, преподаватели, изследователи и практици в областта на фасилити мениджмънта. EuroFM има членове в повече от 30 държави и нейната цел е да развие фасилити мениджмънт професията и да постигне по-добро взаимно разбиране чрез учене и споделяне на фасилити мениджмънт знания.

Участието на Стопанския факултет в Euro FM е свързано със създаването на нова магистърска програма, носеща наименованието „Фасилити мениджмънт“ от есента на 2020 г. в Катедра „Икономика и управление по отрасли“. Подаването на документи за магистърската програма ще бъде на две сесии – през юли и през септември 2020 г..