Новини БългарияФМ новини

Връзката между бизнеса и местната власт – ключова за градовете на бъдещето

Предпоставките за благоустрояване на градовете са свързани не само с претворяването на населените места от страна на общините, но и с активното участие на всички членове на обществото в този процес, като особена роля в него играят представителите на бизнеса. Върху взаимодействието между бизнеса и местната власт ще се фокусира конференцията „Knowledge City 2020 – градове на бъдещето“, която ще се проведе на 19-ти февруари в Capital Fort. Специален гост на събитието ще бъде Георг Памър, управляващ директор на Aspern Smart City Research, който ще разкаже за технологичния квартал Aspern във Виена и ще разкрие детайли от съвместната дейност между Община Виена, Siemens и местните организации за реализацията на проекта, както и как това води до подобряване на живота на гражданите.

В дискусия, посветена на добрите примери на местно ниво, ще се включат представители на българските общини. Владимир Данаилов, заместник-кмет в Столична Община, сектор „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“, Георги Шопов, председател на НАСП, Стефан Стоянов, заместник-кмет „Образование и бизнес развитие“ в Община Пловдив, и Таня Христова, кмет на Община Габрово, ще споделят примери за осъществени работещи проекти и ще дадат препоръки за подобряване на връзката между институциите и бизнеса. Конференцията ще акцентира и върху новите инфраструктурни тенденции. Камелия Славейкова, изпълнителен директор на Shell България, ще представи ключови решения в съвременната мобилност, които имат потенциала да окажат положително влияние върху живота на гражданите.

____________

Събитието се осъществява с подкрепата на Allterco Robotics, Schneider Electric, Europroperty – Sofia Office Center, Национална асоциация на строителните предприемачи (НАСП), Shell България, Syscom Engineering. Институционални партньори: British Bulgarian Business Association, Българска стопанска камара, Българска стартъп асоциация, Българска фасилити мениджмънт асоциация, Германо-Българска индустриално-търговска камара, Френско-българска търговска и индустриална камара, FIABCI. Медийни партньори: Bulgaria ON AIR, Bloomberg TV Bulgaria, Imoti.net, Градът медия груп, Kaldata.com, TodayTech.eu, Socialevo.net.