НовиниНовини България

FM Center 7.2 отговаря на тенденциите за инвестиции в смесени комплекси

Водещото решение за управление на недвижима собственост – FM Center, излезе с нова версия на системата. Подобренията са в крак със световната тенденция за нарастващи инвестиции в мултифункционални комплекси – сгради, които съчетават жилищни, търговски и бизнес площи. Тази тенденция е в следствие от изменението на разбирането ни за предлагане на недвижима собственост – от продукт към цялостна услуга.

Да се посрещнат нарастващите очаквания на потребителите води след себе си много предизвикателства както за собствениците и инвеститорите, така и за фасилити и пропърти мениджърите. Разбира се, за да отговорят на тези предизвикателства, професионалистите търсят подходящи технологии и инструменти. Новата версия на FM Center е разработена в крак със световните тенденции и предлага подобрени функционалности, които още по-гъвкаво и точно да отговорят на специфичните нужди при управлението на офисни, жилищни, търговски площи и смесени комплекси.

Една от характерните особености на мултифункционалните комплекси са динамичните отношенията с голям брой както физически, така и юридически лица. Те изискват удобни функционалности за създаване на нови профили и контакти, за тяхното редактиране, за даване и отнемане на права, изтриване и т.н. Поради тази причина в тази насока бяха обогатени възможностите на системата, които да улеснят специалистите, да им спестят време и ресурси и да засилят сигурността. Всичко това, разбира се, помага и на спазването на изискванията по GDPR. Системата създава отчети кой потребител, кога и с кои политики/предложения се е съгласил. Тези отчети са леснодостъпни за отговорните лица и могат да бъдат предоставени при поискване.

Друг важен елемент при управлението на мултифункционални комплекси е достъпът до данни и информация. FM Center предлага богати възможности за създаване на всякакъв вид справки и отчети – за приходи/разходи, за финансовото състояние на клиентите, за ефективността на обекта и на процесите по поддръжката, за заетостта на наемните площи и др. Благодарение на тях инвеститорите и финансовите директори могат да добият цялостна картина за собствеността, да вземат аргументирани решения, да удължат живота на сградите и да повишат стойността на проекта.

Един от най-важните фактори за успеха на инвестицията обаче е създаването и поддържането на добри отношения с клиентите, посрещане на техните нужди, гарантиране на удовлетвореността и комфорта им. FM Center от няколко години включва уеб модула FM Assistant, чиято цел е да предостави улеснен достъп до информация на обитателите относно новини, задължения, извършени плащания, както и да предостави възможност за използване на различни услуги.

Тези подобрения и нововъведения са важно допълнение към FM Center – система, която вече успешно покрива огромна част от необходимите функционалности за управление на всякакъв вид сгради.

FM Center е продукт на СентърМайн – компания с дългогодишен международен опит, експертно знание и know-how в сферата.