Интервюта

Мундус Сървисиз предлага пълна прозрачност на управляваните средства, хора, договори и бюджети

Лъчезар Петров, Изпълнителен директор на Мундус Сървисиз АД

Как Мундус Сървисиз промени и ще променя пазара на фасилити мениджмънт услуги в страната?

Мундус Сървисиз е лидер в предлаганите услуги. Обединяването на ресурса, експертизата на екипите и клиентското портфолио на четири големи компании с дългогодишен опит на този пазар, неминуемо го превръщат в такъв. Същевременно последните години и фасилити мениджмънта претърпява сериозна промяна и еволюция. Ако до преди година – две основно разбирането беше, че това са услуги, свързани с поддръжката на сградите, почистване, озеленяване, обслужване на климатици, асансьори, техническа поддръжка и т.н., вече това не е достатъчно. От фасилити мениджмънт компаниите се изисква да влизат още на проектно ниво в една сграда, да участват в изграждането на инсталациите и впоследствие да ги поддържат.

Взаимоотношенията с клиентите са повече от договорни отношения между възложител и  изпълнител и вече се базират на стратегическо партньорство. Мундус Сървисиз предлага пълна прозрачност на управляваните средства, хора, договори и бюджети чрез централизирано управление на всички не-основни за клиента дейности. Клиентът получаваоблекчено счетоводство – една месечна фактура, контрол на доставчиците, намалени административно-счетоводни разходи чрез прехвърляне на собствен персонал към Мундус Сървисиз и в допълнение финансова защита чрез прехвърляне на риска и отговорността за извършване на не-основните дейности към нас. Всеки клиент може да се възползва от инженерния опит на специалистите ни чрез консултации за бъдещи проекти, огледи и оценки на техническото състояние на сградните инсталации и оборудване. Компанията поддържа персонал от над 100 техника в готовност във всички региони на България и имаме възможност да отреагираме при аварийни ситуации 24/7/365. Това е Мундус Сървисиз!

Имате ли намерение да разширите още компанията, навлизане на външни пазари чрез придобиване на други компании?

Като компания, лидер в сектора, е нормално България да ни „отеснее“ и да мислим за международно развитие. Ние предлагаме 90% от услугите си със собствен персонал. Радвам се, че успяхме да стигнем дотук и компанията е на стабилен стадии от развитието си. Предизвикателство е да обединиш 4 конкурента под една шапка и да ги накараш да работят като обща компания, но ние успяхме и към днешна дата това е факт.

Следвайки световните трендове за глобализация на бизнеса, считам, че е неизбежно един ден ние да се кооперираме и да заработим с някой от стратегическите играчи на фасилити пазара, в лицето на някоя голяма световна компания. За мен е важно обаче, че клиентите ще искат да работят с нас, защото сме надеждни и ни познават. Затова окрупняването не ме притеснява – това означава повече стабилност, повече сигурност за клиентите, нови световни играчи и компании, ноу – хау и т.н.

До каква степен факта, че сте българска компания, с дългогодишната история на компаниите от които е изградена, ви дава предимство пред международните ФМ компании, с представителства в България?

Българският пазар си има своите специфики. Има редица практики, добре работещи на навън, но трудно приложими при нас и обратното. Считаме, че от тази гледна точка нашата компания има конкурентно предимство. В същото време ние внедрихме решения, с които по нищо не отстъпваме на големите западни ФМ компании. Мундус Сървисиз реализира комплексен проект по внедряване на система за управление на бизнеса.

Това е едно от първите внедрявания на ERP (Enterprise Resource Planning) система във фасилити мениджмънт сектора. Системата, която внедрихме е съобразена изцяло със спецификата на дейността на Мундус Сървисиз. Това е решение, което ни предоставя възможност за автоматизация на работата на различните направления в компанията /продажби, оперативна дейност, складово стопанство, финанси и счетоводство/.

За компания като нашата с национално покритие, над 4000 обслужвани обекти и екип от над 2,600 служители, това е от изключително значение за постигане на оптимизация на всички процеси, което ни осигурява по-голяма ефективност, както и гъвкавост при предоставянето на услугите и решенията за клиентите ни. Тикетинг система интегрирана с ERP софтуера осигурява по-добра комуникация с клиентите ни и възможността за предоставяне на услуги с най-добро качество.

Има ли място, според вас, на фасилити мениджмънт пазара у нас както за интегрирани доставчици на услугата като вашата компания, така и за малки доставчици на единични услуги?

Разбира с, че пазар има за всички. Ние самите ползваме такива подизпълнители за някой от дейностите си. Считаме обаче, че бъдещето е в комплексната услуга и тя ще бъде предпочитана от клиентите. Ще води до оптимизиране на техните разходи и бизнес процедури. Процеса е труден и е свързан с много дискусии с всеки потенциален клиент, но е еднопосочен и заедно вървим в правилната посока. Аз съм оптимист. Водещото при избора на клиентите за момента е цената на услугата и това трябва да се промени. Важни са също ресурсната обезпеченост, екипа, времето за реакция, национално покритие, еднакво качество на услугата във всяка точка на страната, едно контактно лице за всички услуги – което води до по-малко необходим ресурс от страна на клиента.

Пътят напред е свързан много повече с промяна на мисленето, което ще доведе до търсене и оценка на качеството. За да се случи тази промяна, ние трябва много активно да започнем да говорим за ползите от професионален фасилити мениджмънт – трябва да инициираме диалог с инвеститори, собственици и хората, които взимат решенията в компанията.

Факт е и, че когато чужд инвеститор влиза на нашия пазар, направил предварително своето проучване за ФМ сектора, той неминуемо стига до нас. Ние сме навсякъде в българския бизнес, с клиенти във всички сфери. Търговският ни отдел работи упорито за привличане на нови клиенти.

Визитка

Лъчезар Петров е изпълнителен директор и акционер в компанията за комплексна поддръжка на сгради „Мундус сървисиз“. Той стартира бизнеса си в сферата на почистването преди 25 години и го трансформира от малката семейна фирма „Вики комфорт“ с няколко служители в голяма компания с национално покритие и обслужваща летище Варна и Бургас, НДК и Българското европредседателство, редица големи производствени и логистични бази, търговски вериги и офис центрове, клонова мрежа на банкови институции и др .

През 2015 г. „Вики комфорт“ предизвиква интереса на два международни инвестиционни фонда – КJK Capital и Empower Capital, създаден с 95% средства от Европейския съюз по програма JEREMIE. Те предприемат инвестиция, която доразвива компанията, сливайки я през последните 2 години с още три фирми – “ Фасилити оптимум“, “ Ей Ес Ес България“ и „ВМ аутомейшън“. Новата обединена компания „Мундус сървисиз“ осигурява работни места на над 2500 човека, обслужващи над 4 хил. бизнес локации на територията на цялата страна.