Етажна собственостНовиниНовини БългарияФМ новини

Асоциация обединява професионалните домоуправители в България

Професионалните домоуправители в България се обединяват в Асоциация на дружествата, управляващи етажна собственост (АДУЕС). На пресконференция днес в БТА Ламбро Попов, председател на сдружението, представи членовете-учредители, както и краткосрочните и дългосрочни цели пред новосъздадената организация.

В нея членуват водещи фирми, опериращи на територията на София, Пловдив, Благоевград и Дупница, като се водят преговори и с компании от други градове. „С бурното разрастване на сектора се появиха доста некоректни търговски практики от страна на някои от участниците на пазара. През годините станахме свидетели на редица случаи на злоупотреба с доверителни средства, на мними фирми без техническа, административна и кадрова обезпеченост, които вместо да решават натрупаните проблеми, ги задълбочават все повече и повече.“, сподели Ламбро Попов.

Отчитайки голямата динамика в сектора и слабо регулираната среда, в която работят дружествата, управляващи етажната собственост, АДУЕС ще търси баланс между потребителите и браншовите представители за по-голяма сигурност, по-високо качество на предлаганите услуги и ясни регулации на пазара „Ще работим в посока изсветляване на сектора. Основна дългосрочна цел пред нас е въвеждането на единен регистър на юридическите лица, изпълняващи дейности по професионално управление.„, каза Ламбро Попов.

Към момента на пазара в България оперират около 100 дружества в големите градове София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Благоевград, Велико Търново. Годишният оборот на компаниите в сектора е над 50 млн. лв. Около 7000  са сградите, които се управляват от професионални домоуправители в цялата страна, а 3000 от тях се менажират от компаниите, членуващи в АДУЕС.

Асоциацията ще се бори и с липсата на ангажираност и отговорност сред живущите в сградите чрез максимално информиране за правата и задълженията в рамките на етажната собственост. „Практиката ни показва, че когато подобряваме околната среда в етажната собственост, това подобрява и социално-битовите отношения между собствениците в една сграда“, обясни председателят на АДУЕС. Той допълни обаче, че „за съжаление, основния проблем остава на лице – правната рамка, която предполага  доброволния и пожелателен характер на закона.“ „Осъществяването на контрола е косвено и е поверено в правната сфера на общинската администрация и компетентния окръжен съд, което в чести случаи прави процедурите по установяване на нарушенията бавни и неефективни.“, заключи Попов.

При общо 1 860 000 сгради в режим на етажна собственост в България, или 47% от всички жилища у нас, асоциацията е на мнение, че трябва да се обърне сериозно внимание върху проблема чрез: промени в Закона за управление на етажната собственост, които да включат активно всички собственици в управлението, чрез сдружаването им; задължителна паспортизация на старите сгради, както и информационна кампания за правата и задълженията на собственици при участието в управлението на сгради в режим на етажна собственост.

„Осъзнаваме, че пътят към подобна радикална промяна е дълъг и труден, но също така и правилен.“, заяви Ламбро Попов.

Като допълнителен довод за важността на проблема, председателят на АДУЕС отчете статистиката, че от близо 4 млн. жилищни сгради в цялата страна, 31% са необитаеми по данни на МРРБ. Същевременно, 21 718 панелни сгради са с изтичащ срок на експлоатация, част от които са с липсваща или изгубена документация и най-вече лошо поддържани общи части. „При 5000 подадени заявления общо за саниране, остават още 15 000 сгради, чиято съдба не е ясна.“, сподели председателят на АДУЕС.

Асоциацията планира до края на годината да проведе работни рещи с Министерство на регионалното развитие, Столичен общински съвет, районни кметове и кметове на населени места, в които оперират членовете на АДУЕС. Сдружението е отворено към диалог и активна работа с отговорните институции, общински администрации, представители на бранша и собствениците на жилища, за да се изготвят адекватни предложения за законови и административни промени за по-ефективно управление на сградите в страната.