НовиниФМ новини

СИНХРОН-С осигурява ефективна защита от пожар на подземни паркинги и гаражи

Сложна архитектура, множество запалими източници, разположение във вътрешността на града в близост до много сгради, както

Подземен паркинг

и много други, са част от пожарните рискове в подземните паркинги. Последиците от пожар могат да бъдат неизмерими както от икономическа и екологична гледна точка, така и за хората в района, които са изложени на изключителен риск.

Поради големия брой превозни средства, рискът от възникване на пожар е огромен. Автомобилите съдържат леснозапалими материали като пластмаса, гума и текстил, които имат висок потенциал за развитие на пожар и отделяне на дим. Отделно от това, резервоарите са пълни с леснозапалимо гориво. При тези условия, веднъж възникнал, пожарът се разпространява много бързо, а причина за появата му могат да бъдат множество фактори – от човешка небрежност до техническа неизправност на автомобилите. Характерно за развитието на пожара в този тип обекти е, че огънят преминава внезапно от фазата на възникване до фазата на пълно разрастване, като мигновено покрива голяма площ, обхваща цялата сграда, а температурата в помещенията достига стотици градуси. Същевременно се отделя горещ и плътен силно токсичен дим, който навлиза в сградата, намалява видимостта и блокира аварийните евакуационни маршрути. Гасенето на огъня става трудна и изключително опасна задача. Дори най-модерните защитни системи на противопожарните служби са безсилни.

Опит за контрол и гасене на пожара може да се направи само по време на началната фаза на такъв пожарен сценарий. От ключово значение за контролиране на пожара е бързата реакция. Решенията на СИНХРОН-С, базирани на  надеждна, автоматична, бързодействаща противопожарна система осигуряват необходимата защита. Размерът на пожара е ограничен, разпространението на дима е блокирано, а щетите от пожара са ограничени до минимум.