ИзложенияНовиниФМ новини

Интелигентни градове и енергия – кои са новите възможности за бизнес и ресурсна ефективност?

Рентабилност, екологичен отпечатък и надеждност – това са вече факторите, определящи избора на инвестиция. В глобален мащаб все повече се засилва ангажираността за смекчаване на климатичните промени, като научноизследователската общност и

бизнесът реализират иновации в областта на интелигентните градове, зелената енергия и енергийната ефективност.

Остават по-малко от два месеца до началото на 12-тото издание на изложенията  и конференциите Smart Cities и EE и ВЕИ (27-29 март 2018, София). Събитието ще представи пазарно достъпни решения, ще срещне доставчици на икономични и устойчиви решения с техни бизнес партньори и клиенти. Организатор е Виа Експо.

Директни участници от 12 държави

Посетителите ще имат възможност да осъществят контакт с фирми от Австрия, България, Германия, Дания, Италия, Испания, Литва, Полша, Турция, Холандия, Чехия и Швейцария. За 9-та поредна година ще се реализира Австрийски павилион. Сред участниците са Балканика Енерджи, DanStoker Poland, Dutch Dryers, Dahua Technology България, Домотика.БГ, Екотерм Проект, ЕкоТех Системс, ElectiQube, Innova, Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи, Here, Термопомпени системи, Fronius, сп. Фасилитис и др.

Някои от продуктовите акценти в аванс:

 • M2M, IoT, безжични технологии
 • Системи за управление и контрол на сградите, домашна автоматизация, софтуер и хардуер
 • Телематика – транспорт, публична администрация, противопожарна защита
 • Навигационни данни, сателитна навигация, локализационни услуги
 • Интелигентни решения за градове, трафик, транспорт, сгради и др.
 • LED крушки, осветителни тела и улично осветление, прожектори, компоненти;
 • Отопление и охлаждане: котли, пелетни камини и бойлери на биомаса,

климатични системи, термопомпи, подово и инфрачервено отопление, противообледенителни решения

 • Биогаз инсталации, линии за производство на пелети
 • Когенерация и тригенерация
 • Енергия и горива от отпадъци
 • Производство на соларна енергия за собствено потребление и системи за съхранение, система за прогнозиране, балансиране и управление на небаланси, графици и отчети в производството и потреблението на ел. енергия
 • Винтова помпена технология за производство на хидроенергия
 • Нискоенергийни сгради
 • Финансиране по европейски проекти, консултиране
 • Търговия на електроенергия и др.

 

Защо да станете част от изявата?

Smart Cities и ЕЕ и ВЕ са бизнес събития, които предоставят възможност за личен контакт с доставчици, за делово договаряне, за събиране на изчерпателна информация за ползите от инвестиция, за стартиране или разширяване на бизнеса ви – повечето от чуждестранните участници търсят партньори.

Теми в конференциите:

 • Интелигентни градове: Дигитализация на електронно управление и градско планиране; Модернизиране и дигитализация при малките и средни предприятия; Фирмени интелигентни решения и иновации
 • EE и ВЕ:  Криогенно съхранение на енергия; Геотермални и соларни умения; Включване на стартиращи фирми и млади МСП в ЕС в действия за устойчива енергия; Преход към възобновяеми енергийни източници в системите за централизирано отопление и модернизация на мрежите

Станете част от изявата – свържете се с нас: office@viaexpo.com, www.viaexpo.com

Save the Planet (управление на отпадъци и рециклиране) – паралелно изложение