Интервюта

За нас е кауза да се борим със сивия сектор в нашия бранш

Г-н Петров, Мундус Сървисиз АД стана най-голямата компания, предлагаща интегрирани фасилити мениджмънт услуги в България. Какви са плановете ви за развитие през следващите години? Имате ли намерение да излезете извън пределите на България и да предоставяте интегрирани услуги и на съседните пазари?

Лъчезар Петров е изпълнителен директор на Мундус Сървисиз АД – най-голямата компа- ния за интегрирани фасилити услуги в България. Г-н Петров има над 20 години опит в комплексните фасилити услуги. Основател и бивш Изпълнителен Директор на Вики Комфорт 2004 ЕООД. Развива Вики Комфорт от регионален играч до една от най-големите компании за професионално почистване в България.

В дългосрочен план планираме да превърнем Мундус в основен контакт на българските предприятия за всяка фасилити услуга, от която предприятието
има нужда. Вече създаваме и предлагаме нови услуги на пазара. Започнали сме вътрешен анализ на доставчиците, като идентифицирахме най-качествените материали, консумативи и оборудване, които да предложим в решения за клиента при приемливи условия.

Основна наша цел в да се разраснем от най-голямата компания за фасилити услуги в България в значителен пазарен играч на балканския полуостров. През 2017 въведохме процес за целеполагане базиран на балансираната карта за оценка, който ще продължим да развиваме. Акцентираме върху подобрение на финансовите резултати чрез оптимизация и балансираност на разходите, за да предоставим оптимални цени. Целим органичен ръст от минимум 10% годишно, който ще постигнем чрез повишаване на клиентската удовлетвореност, чрез подобряване контрола на качеството и чрез извършване на повече фасилити и инженерни услуги с вътрешен персонал.

Какви иновативни услуги / идеи предлагате на вашите клиенти?

Мундус Сървисиз е лидер в предлаганите услуги. Обединявайки ресурса, експертизата на екипа и клиентското портфолио на четири големи компании с дългогодишен опит на този пазар неминуемо го превръщат в такъв. Но и фасилити мениджмънта претърпява сериозна промяна и еволюция. Ако до преди година – две основно разбирането беше, че това са услуги, свързани с поддръжката на сградите, почистване, озеленяване, обслужване на климатици, асансьори, техническа поддръжка и т.н. Вече това не е достатъчно. От фасилити мениджмънт компаниите се изисква да влизат още на проектно ниво, да участват в изграждането на инсталациите и впоследствие да ги поддържат.

Като официални представители на редица световни производители като BOSCH, JOHNSON CONTROLS, EATON и редица други – ние се надяваме и ще направим всичко възможно чрез нас нашите клиенти да научат за всичко иновативно излязло на пазара. Това е Мундус Сървисиз.

Като най-голямата компания в бранша, каква е вашата корпоративна социална отговорност? Как работите за нейното подобряване?

Мундус Сървисиз е компания с 2500 човека персонал, работейки напълно на светло и съгласно българското законодателство. За нас е кауза да се борим със сивия сектор в нашия бранш. За мениджмънта на компанията е важно служителите ни да се чувстват добре и горди от факта, че работят за толкова голяма компания. В тази връзка нашите служители получават социални пакети, с които да подпомогнем социалното и икономическо им положение. Влагаме средства в обучението и развитието на персонала като целта ни е да подпомогнем кариерното развитие на служителите си.

През тези почти две години имахме стажанти, както от български, така и от чуждестранни университети, които успешно се реализираха, а част от тях
дори станаха наши служители. Друга важна част от нашата социална отговорност е обърната към обществото. Мундус Сървисиз като най-голямата
компания за интегрирани фасилити услуги разполага с парк от над 120 автомобила през тази година в желанието си да подкрепим безопасното движение по пътищата се присъединихме към портала на “Гражданите” за мониторинг на фирмени автомобили. Ние сме социално отговорна компания, която се старае да налага нови стандарти включително и в подобряването на културата на пътя. За нас е важно здравето и безопасноста както на служителите, така и на останалите участници в движението.

Разбира се това е само началото и нашето желание е да се развиваме и да подобряваме корпоративната си социална отговорност, както вътре в компанията така и извън нея.

Интервюто взе: Петър Ташев