Интервюта

Нашето предимство е индивидуално отношение, гъвкавост и 24-часова реакция към клиентите ни

Радослав Павлов, съосновател на Райт Клийнинг ООД

Как оценявате пазара на фасилити мениджмънт услуги в България през последните години?

С 10 години опит в сфе- рата на професионално почистване. Една от най-бързо развиващите се компании започнала с двама души и в мо- мента с над 800 човека персонал. През послед- ните години, заема едно от челните места в бранша.
С 10 години опит в сферата на професионално почистване. Една от най-бързо развиващите се компании започнала с двама души и в момента с над 800 човека персонал. През последните години заема едно от челните места в бранша.

Безспорно това е един от най-динамичните и бързо развиващи се пазари в България. Фасилити мениджмънтът се налага като водещ отрасъл в областта на услугите. В последните години трябва да отбележим, че се забелязва сериозно развитие и увеличение на броя на дейностите предлагани, като фасилити услуги. Стремежът на всяка компания предлагаща една или повече услуги е да претърпи еволюция и да се преориентира като фасилити мениджмънт компания.

От друга страна интересът от страна на клиента е все по-голям към услугите и неминуемо с това засилва мотивацията да се развиват все повече фасилити компании. За да можем да запазим бранша и да допринесем за неговото развитие, всяка компания трябва да запази качественото изпълнение на всяка услуга, независимо от факта, че голяма част от фасилити компаниите използват подизпълнители за изпълнение на услугите.

Вашата компания е специализирана в сферата на почистването и озеленяване. Какви нови продукти и услуги предлагате на вашите клиенти?
През последните няколко години, ние се водим изцяло от необходимостта и нуждата на нашите клиенти и това засилва стремежа на компанията ни да разширява обхвата на предлаганите от нас услуги. 2016г. Компанията ни направи сериозни инвестиции за снегопочистваща техника и сключи договори за снегопочистване с голям брой корпоративни клиенти. През 2017г. вложенията ни продължават. В тази връзка смело мога да кажа, че и в тази услуга започваме на набираме сериозен пазарен дял. Не за подценяване е и собственото производството и доставка на санитарни и хартиени консумативи, което оптимизира разходите и намалява ангажимента на нашите клиенти. От скоро компанията ни се занимава и с внос, продажба, наем и сервиз на професионална почистваща техника.

Какви са вашите конкурентни предимства?
Едно от значимите предимства на нашата компания е затвореният цикъл от услуги, които предлагаме, но не за подценяване е й опитът, които ние надграждаме последните 10 години. През този период многократно развихме материалната база, изградихме мрежа с национално покритие, създадохме собствена логистика в над 100 града. Много важно предимство, което успяхме да
изградим бавно, но за сметка на това сигурно, е доверието на нашите клиенти за качеството на услугите, които предлагаме. Благодарение на всичко това ние успяваме на предложим индивидуално отношение, гъвкавост и 24-часова реакция към нашите клиенти.

Според вас цената ли трябва да е водещия критерии при избор на компания за професионално почистване и озеленяване?
Разбира се, че един от водещите критерии е цената. Според мен , качественото изпълнение на услугата трябва да е водещ фактор за всяка компания при избор на изпълнител. Когато една компания може да предложи на своите клиенти съотношение между цена-качество, означава че е предложила индивидуално отношение и са направени всички възможни оптимизации. Трудно може да се определи, кой предлага добро качество на добра цена. За тази цел политиката на компанията ни е да усъвършенства,
развива и увеличава предлаганите услуги, да оптимизира първо своите разходи и на база на тях разходите на клиентите.

През последните години все повече се говори за опазване на околната среда и корпоративна социална отговорност. Как вашата компания отговаря на тези критерии?
От 2011г. нашата компания е сертифицирана по три стандарта: ISO 9001: 2008 система за управление на качеството, ISO 14001:2004 система за управление по отношение на околната среда и ВS OHSAS 18001:2007 система за управление на здравето и безопасността при работа. В бизнес плана на компанията основно място е отделено на корпоративната социална отговорност
или казано по друг начин ние провеждаме политика на социално ангажирано поведение към обществото. Като пряка отговорност съветваме и предлагаме на нашите клиенти да използват рециклирани хартиени продукти, екологично разградими препарати и разделно събиране на отпадъците. Все повече прилагаме иновативни методи за почистване с пара и йонизирана вода . С цел опазване на природните ресурси използваме професионална почистваща техника с минимална консумация на вода.

Интервюто и снимки: АЛЕКСАНДРА КОЛЕВА