ФМ новини

CenterMine представя уеб модул за ефективна комуникация между фасилити мениджъри и техните клиенти

Нарастващите отговорности на управителите на жилищни комплекси, бизнес сгради, офис центрове поставят нови предизвикателства пред тях. За да ги посрещнат, те се обръщат към новите технологии и търсят в тях надежден партньор. На 24 октомври екипът на CenterMine представи новата версия на продукта за управление на недвижимма собственост – FM Center, разработена, за да посрещне нарастващите нужди на специалистите от фасилити и пропърти мениджмънт индустриите. Тя включва редица подобрения, както и изцяло новия уеб модул – FM Assistant.

Благодарение на развитието на съвременните технологии, вече можем да общуваме свободно с всеки и по всяко време – единствено ни е необходима връзка с интернет. Съответно нараства и ролята на ефективната комуникация в бизнеса. В тази насока се развиват и отношенията между управители на жилищни комплекси, офис центрове, бизнес сгради и обитателите им, които очакват и изискват онлайн възможност за подаване на заявки, извършване на справки и  плащания, възползване от различни услуги.

FM Assistant отговаря на тези тенденции, като целта на модула е да осигури на обитателите лесен достъп до информация относно сградата, относно техните задължения, да предостави възможности за плащане, както и за използване на различни услуги. На информационното табло в модула управителите могат да добавят актуална информация, която лесно и бързо да достигне до обитателите на сградата, а те от своя страна могат да се запознаят с информация за дължими и платени сметки и да извършат онлайн разплащане. Потребителите също могат да се възползват от допълнителни услуги, предлагани от комплекса или в близост.

Функционалностите на уеб модула FM Assistant включват:

Информационно табло
Обособена страница, където фасилити мениджърите и управителите на сгради могат да предоставят актуална информация относно инициативи, текущи ремонти, планова поддръжка.

Проверка на сметки
Леснодостъпна страница, където всеки клиент да се информира относно своите дължими и платени сметки.

Онлайн разплащане
Възможност клиентите да заплатят своите задължения независимо къде се намират – за интернет, електричество, вода и др.

SMS и email нотификации
Клиентите могат да се възползват от email и/или SMS известяване, където да получат информация за месечните такси, последни новини от информационното табло, добавена нова услуга и др.

От началото на 2018 г., FM Assistant ще включва нови функционалности, като:

Поддръжка
Вашите клиенти получават възможност за лесно и бързо подаване на заявления и съобщения за възникнали проблеми.

Допълнителни услуги
Възможност на клиентите и обитателите на офис и жилищни сгради да се възползват от различни услуги, налични в комплексите или в близост – поръчка на храна, салони за красота, автомобил под наем, възможности за пазаруване, услуги по чистота и др.

Освен уеб модула FM Assistant, FM Center 6.8 включва и редица подобрения и нови функционалности, част от които са:

Банкова интеграция
Възможност за автоматично отчитане на платени задължения по зададена банкова сметка и изчисляване на актуален баланс и дължими суми на всеки клиент.

Начисляване на лихви
Допълнителна опция при просрочване на плащане автоматично да се начисляват лихви спрямо зададения в системата процент.

E-mail нотификации

Възможностите за известяване включват и получаване на мейл със задачи за изпълнение, както и сроково напомняне.

Финансови отчети по договори
Подобрена интеграция между различните модули позволява създаване на приходно-разходни отчети по договори за определен период само с натискането на един бутон.

Подобренията във FM Center 6.8 и новият уеб модул FM Assistant са важни допълнения към системата, която вече покрива огромна част от процесите по управление и поддръжка на сгради през целия им жизнен цикъл и помага на фасилити и пропърти мениджъри да бъдат по-ефективни, да постигат по-добри професионални резултати, а работата им да носи удовлетворение на тях и клиентите им.