Новини

София – умен град

LoRa – технологията за изграждане на безжични комуникационни мрежи от нов тип, които подсигуряват свързаност между различни обекти без необходимост от SIM карта, заработи в София. 

Какво е LoRa?

LoRa (Long Range) е технология, използваща радиочестотен спектър в под-гигахерцовия диапазон (863 – 870 MHz за страните от Европейския Съюз) за комуникация с ниска мощност между много на брой устройства – сензори и базови станции, които са разположени върху обширна територия. Технологията покрива изискванията по отношение на Интернет на Нещата (Internet of Things) – предлага сигурна двупосочна комуникация, мобилност и услуги, свързани с локализация. И всичко това с изключително нисък разход на енергия – LoRa позволява батерията на всяко едно от устройствата, комуникиращи си в мрежа, изградена по тази технология, да бъде експлоатирана  до 10 години.

В София мрежата е изградена от VIVACOM в технологично партньорство с Nokia. „Инвестираме, за да бъдем активен участник в изграждането на нов, по-добър начин на живот и устойчивото развитие на градовете ни.“  – Атанас Добрев, главен изпълнителен директор на VIVACOM.

LoRa е само една от възможностите за превръщането на столицата ни в интелигентен и устойчив град, а умните решения за управление на процесите в града и бизнеса, са многобройни. „Въпреки, че днес Internet of Things е осезаема реалност, ние смятаме, че това е едва началото на изключително значима технологична и бизнес трансформация. Визията на Nokia за следващата стъпка към т. нар. „програмируем свят“ предвижда една ултра-свързана среда, в която огромен брой взаимно комуникиращи си устройства са обвързани с интелигентност, построена върху огромни масиви от информация. Тя ще допринесе за автоматизиране, опростяване и подобряване на човешкия живот в много области като умните градове например. Те, от своя страна, ще направят живота в урбанизираните региони по-умен, по сигурен и по-устойчив.“ – Мартин Богоев, управляващ директор на Nokia Networks за България.

„България е 9-та в света и 6-та в Европа по скорост на 4G мрежата, изпреварвайки Англия, Франция и Германия. Имаме всички предпоставки да се наредим и сред първите, които превръщат градовете си в умни и свързани еко системи в полза на хората.“ – Радослав Златков, главен технически директор на VIVACOM.  

 

 

Сред възможностите, които LoRa дава, са:

– интелигентни системи за паркинги, които показват на водачите най-близкото свободно място за паркиране и ги навигират до там;

– интелигентно осветление, даващо по-голяма сигурност за гражданите, както и спестяване на разходи за електроенергия на общините;

–  контрол на качеството на въздуха;

–  ефективно управление на контейнерите за смет;

– дистанционно и интелигентно отчитане на водомери, електромери и други измервателни устройства за бита.