ФМ новини

ICP разширява сертифицирането и към други проекти

Сертифицирането на проекти за енергийна ефективност по системата Investor Ready Energy Efficiency™ (IREE) вече ще е приложимо и за промишлени системи, външно осветление и централно топлоснабдяване. До момента сертифицирането беше възможно единствено за строителни проекти. Разрастването на ICP се осигурява благодарение на финансиране по програмата на Европейската комисия „Хоризонт 2020“.

Investor Confidence Project (ICP) работи първоначално в САЩ, а след това и в Европа, за въвеждането на Investor Ready Energy Efficiency™ (IREE) сертификация. Тя има за цел да стандартизира подобряването на енергийната ефективност чрез прилагане на най-добрите практики, които правят проектите по-привлекателни за инвеститорите и собствениците на сгради. Прилагането на ICP протоколите в сертифицирани по IREE проекти спомага за намаляване на транзакционните разходи и увеличаване на сигурността в енергийните спестявания. Това съдейства за увеличаване на интереса на частните инвеститори в проекти за енергийна ефективност и за растежа на този род инвестиции в глобален план.

„Със силната подкрепа на Европейската комисия от 2015 г. насам ICP отбелязва страхотен прогрес във въвеждането на стандартизиран подход за разработване на проекти за енергийна ефективност в Европа. С продължаването на тази подкрепа с нетърпение очакваме прилагането на принципите на ICP към проекти за промишлени системи, външно осветление и централно топлоснабдяване“. Това сподели Др. Стийв Фолкс, старши съветник на ICP Europe, при анонсиране разширението на  ертификацията.

Разрастването ще бъде ръководено от консорциума ICP Europe, включващ EnergyPro Ltd; RdA Climate Solutions за Португалия и Испания; Serimus за Германия; denkstatt за Австрия и България и Verco за Великобритания; както и Energy Efficiency in Industrial Processes (EEIP) и GRESB – световният бенчмарк за индикатори по екологични, социални и управленски въпроси в портфолиа за недвижимо имущество и индустрия. Консорциумът ще работи за разработването на новите протоколи за енергийна ефективност за гореспоменатите сектори, позовавайки се на най-добрите практики в сферата.

„Подкрепяме усилията на ICP за стандартизиране при разработване на проекти за енергийна ефективност в строителния сектор и с радост посрещаме разширяването на проекта за включване на промишлени системи, външно осветление и централно отопление“, заяви Стивън Хибърт, глобален ръководител на финанси за енергийна ефективност към ING.

В публикуваното си през 2016 обновление на енергийната политика, Европейската комисия обяви ICP Europe за „най-добра практика“ за максимизиране на потенциала за енергийни спестявания в нови сгради и за увеличаване на инвеститорския интерес и доверие в проекти за енергийни обновления в съществуващи сгради. През 2016, Green Business Certification Inc. (GBCI) и  Environmental Defense Fund (EDF) анонсираха своята стратегическа визия за съвместна работа за разработване, предоставяне и промотиране на Investor Confidence Project (ICP) като водещия глобален стандарт в разработването на проекти за енергийна ефективност. ICP е част от портфолиото от стандарти и сертификации на GBCI, включващи LEED системата за зелени сгради, с цел увеличаване на инвестициите в енергийна ефективност в световен мащаб.

Проектите ICPEU и I3CP са финансирани по програмата за изследвания и иновации на Европейския съюз Хоризонт 2020, чрез грантови споразумения No 649836 и 754056. Авторите на документа носят пълна отговорност за съдържанието му. Документът не представя задължително мнението на Европейския съюз. EASME и Европейската комисия не са отговори за използването на информацията, съдържана в този документ.