Интервюта

Ще продължим да работим в посока на подобряване на бизнес климата

Иван Велков, председател на УС на БГФМА

Г-н Велков, честито за избора Ви за председател на УС на БГФМА. Какви ще бъдат основните приоритети на асоциацията през следващите две години?

Новият УС на БГФМА е с амбиции да съхрани и надгради постигнатото, да продължи и задълбочи работата си по всички досегашни основни приоритети на БГФМА, а именно: популяризиране и усъвършенстване на успехите и статута на ФМ бранша, разширяване на членската и партньорска мрежа, обученията по EN 15221, привеждането им в критерии за работа за всички колеги и не на последно място – подготовката за домакинството на Европейската фасилити мениджмънт конференция (EFMC) през 2018г., както и да докаже на всички наши настоящи и бъдещи партньори и съмишленици, че БГФМА е сред най-динамичните и ефективни професионални организации в България и Европа. Нашите колеги и парньори вече виждат това и го оценяват.

Какви нови проекти предвиждате да се случат?

Ако говорим за международните и европейски проекти по които успешно работим и които БГФМА участва, то предвиждаме да продължим работата по проекта DEFMA. Асоциацията търси активно и, надявам се все по-успешно, и други форми и дейности, позволяващи ни да се включим в други подобни инициативи, даващи възможност да изграждаме сходни иновативни и полезни професионални курсове за обучение, насочени към обогатяване и усъвършенстване на компетенциите на колегите от бранша.

Ако, обаче, разширим понятието „проекти“, то тогава защо да не споменем намеренията ни да стартираме издаването на Pan European Site Manager Certificate за специалисти в България. След приключване на проекта WIFI AFM, което ще се случи в края на м. август тази година, и изградената по него платформа за обучение на фасилити мениджъри, ни остава още съвсем малко работа, в колаборация с Euro FM, за да можем да стартираме и издаването на Pan European Site Manager Certificate.

В този ред на мисли искам да отбележа и желанието ни да подготвим и организираме и други професионални обучения, за да продължим достойно поставеното начало с Обученията по европейските стандарти EN 15221, а и да бъдем максимално полезни на членовете си и на индустрията като цяло.

Говорейки за членовете си, много би ни се искало и работим усилено, за да им предоставим повече възможности за съвместна работа с членове на други сродни организации и по този начин да им помогнем да разширят мрежата си от бизнеса контакти и ресурси, включително и чрез създаване на работеща система за референции и полезна професионална информация за всички заинтересовани страни.

Имаме и други идеи, някои от тях в фаза на планиране и уточняване на детайли, за които ще се радвам да споделим повече в съвсем близко бъдеще.

София ще бъде столица на европейски фасилити мениджмънт форум през 2018 г., като домакин на EFMC 2018. Това съвпада и с европейското председателство на България. Какви са целите на асоциацията за това събитие?

Убеден съм, че всички колеги в нашата асоциация ще споделят със задоволство и удовлетворение безспорният успех за БГФМА с избора на София за домакин на Европейската фасилити мениджмънт конференция (EFMC) догодина. Това е поредното признание за развитието на фасилити мениджмънт индустрията в България и в частност за нашата асоциация. Самото събитие е най-значимата годишна среща на професионалистите в областта на фасилити мениджмънта от цяла Европа, което през последните години тази конференция посреща между 500 и 1000 участника и има многохилядна онлайн аудитория. Такава
конференция за първи път ще се състои в Източна Европа и въпреки или заради сериозната конкуренция от други европейски столици, считаме, че изборът на нашите международни партньори е толкова категоричен и заради интереса към страната ни по принцип и към София като потенциал.

Провеждането на EFMC през 2018 г. в София и изборът на БГФМА за домакин съвпада и с 10 годишнината от основаването на Асоциацията, което е още един повод за самочувствие и професионална гордост за това признание от европейски мащаб.

Основната цел на БГФМА, като домакин на събитието, е то да бъде организирано и да се проведе с максимално професионално, но и интерактивно и прагматично и това да стане по възможно най-добрия начин. Осъзнаваме отговорността си на домакин и сме готови да съдействаме с всички сили, компетенции и умения на EuroFM.

Hаш основен приоритет е членовете ни да получат максимална удовлетвореност и полза от присъствието на европейския фасилити мениджмънт елит в София. Уверени сме, че българският ФМ пазар ще се промени след провеждането на EFMC 2018 г.
Не бихме скрили и голямата си амбиция, посредством провеждането на EFMC 2018 в София, градът ни да стане мост между
професионалистите от близките държави, западноевропейските, САЩ и развиващите се пазари от Средния Изток.

Как смятате да подобрите връзката на БГФМА с бизнеса, от една страна, и с местните, общинските и държавните власти, от друга?

Както винаги сме го правили – ще продължим да работим в посока за подобряване на бизнес климата чрез организиране и провеждане на професионални обучения, семинари, дискусионни кръгли маси, форуми и т.н. Ето например съвсем скоро, през м. юни, с цел популяризиране на дейността ни и достигане до все по-широк кръг от колеги, организираме за поредна 3-та година III Фасилити Мениджмънт Форум в град Бургас. Община Бургас ще бъде наш официален партньор, което според нас е полезен и
работещ модел за регионално сътрудничество на всички нива.

Сигурен съм, че ще продължим тази тенденция и с други градове и общини като търсим форми на сътрудничество със всички – и институции, и местна власт и корпоративни и браншови организации. Потенциалът на публично-частните партньорства все още не се реализира за цели сектори от дейности и услуги, които рязко могат да подобрят конкретни параметри за енергийна ефективност, управление на ресурси, процеси по ревитализация на обществени сгради и съоръжения, цялостен и качествен ръст в стопанисването и поддържането на публичната и оттам на градската среда, въобще в качеството на живот, което е основното ни професионално занимание, а и гражданско задължение.

Знанията, уменията и прилагането, и то успешно, на редица добри практики и използването ежедневно на все-повече нови и иновативни решения, които сме придобили в работата си в корпоративният сектор ни задължават да мислим и работим в тази насока. Резултатите няма да закъснеят.

Интервюто взе: Д-Р ПЕТЪР ТАШЕВ

За ИВАН ВЕЛКОВ:

Иван Велков е икономист, завършил и специализирал в Столичния университет по икономика в Пекин, Китай. Има дългогодишен мениджърски опит натрупан в международни консултантски компании в Далечният Изток и Югоизточна Европа в индустрии свързани със специализирани услуги с недвижими имоти. Бил е управител на Колиърс Интернешънъл и Колиърс Пропърти мениджмънт за Югоизточна Европа и България, регионален мениджър в Райфайзенбанк (България). Хоноруван преподавател е в УНСС, катедра “Мениджмънт на недвижимата собственост”. От години е член на управителните органи на професионални и браншови организации и на организации в обществена полза. Бил е председател на НСНИ, а понастоящем е член на Контролния Съвет на сдружението. Председател на фондация “Интерактивна България“. От 2015 е избран и за заместник-председател на Столичния общински съвет.