Новини

Разрешиха строежа на високата сграда на бул. България

С 44 от общо 52 гласа Столичният общински съвет одобри проект за ПУП – изменение на плана за регулация и застрояване и работен устройствен план на м. ж.к. „Борово“ за изграждането на сградата на „България Билдинг“ за магазини, офиси, хотел и жилища. Плътността на застрояване ще е 64,7%, а кинт – 5,6.

Тя ще се намира на бул. „България” на ъгъла с ул. „Борово”. За да бъде възможно строителството й, инвеститорът е поискал в началото на годината промяна на устройствения план на парцела, така че той да се раздели на три части, една от които е със статут на обществено ползване, което позволява високо строителство.